Misbrug af benzodiazepiner

 
  • Benzodiazepiner benyttes i behandlingen af abstinenser. Princippet er, at man erstatter misbrugsstoffet med et andet benzodiazepin (chlordiazepoxid, clobazam, clonazepam, diazepam), der udskilles langsommere af kroppen. Ved at indgive en tilstrækkelig høj dosis kan abstinenssymptomerne fjernes eller mildnes, og man kan herefter gradvist aftrappe behandlingen. Det er vigtigt, at aftrapningen sker langsomt.
  • Phenemal kan anvendes i behandlingen. Det virker på samme måde som benzodiazepiner, men det er mere giftigt ved overdosering, kræver grundig observation og anvendes derfor sjældnere og efterhånden kun på hospitaler.
  • Carbamazepin kan også bruges til behandling af abstinenssymptomer ved misbrug af benzodiazepiner. Den præcise mekanisme er ikke kendt.