Alfa2-receptorstimulerende øjenmidler

 

Alfa2-receptorstimulerende midler til brug i øjet virker hovedsageligt ved at nedsætte produktionen af kammervæske, og i mindre grad også ved at øge afløbet af kammervæske, så trykket i øjet falder.
Når man drypper øjnene med disse midler, kan der optages en lille mængde i kroppen. I nogle tilfælde er det nok til at give bivirkninger, fx langsom eller uregelmæssig puls, sløvhed samt i sjældne tilfælde depression. Alfa2-receptorstimulerende midler bruges normalt i kombination med prostaglandinanaloger eller beta-blokkere. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Brimonidin Alphagan®, Allergan
Brimonidin Brimonidintartrat "1A Farma", 1A Farma
Brimonidin Brimonidintartrat "2care4", Parallelimport
Brimonidin Glaudin, Viatris
Apraclonidin Iopidine®, Novartis
Brimonidin, Brinzolamid Simbrinza, komb., Novartis