Midler mod rundorm

 

Mebendazol virker ved at hæmme rundormenes sukkeroptagelse. Både voksne orm og larvestadier dræbes. Æg af spolorm og piskeorm dræbes, mens æg af børneorm kan overleve.
Når ormene er døde, udskilles de med afføringen.

Pyrvin virker formentlig ved at hæmme børneormenes optagelse af ilt og sukker. Ormene dør i løbet af et par dage og udskilles med afføringen. Æggene dræbes ikke. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt.  

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Pyrvin Vanquin®, Viatris
Mebendazol Vermox®, Janssen