Middeldosis midler

 
Middeldosismidlerne påvirker aktiviteten af forskellige signalstoffer i hjernen. Virkningen på signalstoffet dopamin er særlig betydningsfuld for den antipsykotiske virkning (fjernelse af ændret virkelighedsopfattelse, vrangforestillinger og hallucinationer), mens virkningen på andre signalstoffer i hjernen (acetylkolin og histamin) er årsag til den beroligende effekt og til bivirkninger som mundtørhed og øget appetit. Midlerne hæmmer signalstoffet noradrenalin. De kan give svimmelhed på grund af blodtryksfald.

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Zuclopenthixol Cisordinol®, Lundbeck
Zuclopenthixolacetat Cisordinol-Acutard®, Lundbeck
Zuclopenthixol Clopixol®, Parallelimport
Zuclopenthixolacetat Clopixol®-Acuphase, Parallelimport