Desinficerende midler til brug i munden

 

Klorhexidin ødelægger bakteriers og svampes cellemembraner, hvorfor de dør. 

Mange desinficerende midler til brug i munden indeholder Klorhexidin og fås som mundskyllevæske og gel. Mundskyllevæsker er oftest markedsført som såkaldte frihandelsvarer (det vil sige varer, der ikke er lægemidler) og kan købes på apoteket og i dagligvarebutikker.