Fluoridpræparater

 

Grundstoffet fluor, eller mere korrekt dets ion, F- (fluorid), virker mod caries primært ved at hæmme nedbrydningen af tandemaljen. Langt de fleste tandpastaer i Danmark indeholder fluorid. Tandpasta med meget højt fluoridindhold (5.000 ppm) kan kun udleveres på recept og bruges især ved mundtørhed. De må ikke anvendes til børn under 12 år.  

 

Fluorid kan også anvendes som lak, som tandlægen eller tandplejeren pensler på udsatte tænder efter grundig tandrensning. 


Drikkevandet i Danmark har naturligt indhold af fluorid, men i meget varierende mængder. Derfor er det en god ide at tale med din tandlæge om, hvordan niveauet er i dit område. Risikoen for udvikling af caries øges, hvis fluoridindholdet i drikkevandet er lavt (væsentligt under 0,3 ppm F-) og hvis det er højt, skal der tages højde for det i forbindelse med fluoridpræparater. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Natriumfluorid Duraphat®, Colgate-Palmolive
Natriumfluorid Fluorid "Morningside", 2care4 Generics