KOL - hvad kan du selv gøre?

Revisionsdato: 21.12.2020

KOL er en alvorlig sygdom, som i nogle tilfælde også medfører en række følgesygdomme, som fx underernæring, knogleskørhed, angst og depression. Du kan få medicin, der kan forbedre din vejrtrækning, når du har KOL, men derudover er der en lang række ting, det er vigtigt, at du selv gør. Vi har samlet de vigtigste her: 

 

1. Stop rygning 

Hvis du ryger, vil din lungefunktion ofte forbedres, hvis du holder op med at ryge, også selvom du allerede har fået konstateret KOL. På kurven herunder kan du se udviklingen af lungefunktionen hos en person, som er disponeret for lungesygdomme, men endnu ikke har fået konstateret KOL. På kurven er indtegnet din lungefunktion, hvis du er ikke-ryger, ryger, og hvis du er ryger, der stopper som hhv. 45- og 65-årig. Du kan altså direkte på kurven aflæse antallet af år, du statistisk set vil leve længere, hvis du holder op med at ryge. 

 

Fletcher-kurven 

Kurven viser, hvordan lungefunktionen påvirkes af rygning og rygestop.
Kilde: lunge.dk
 

 

2. Vær fysisk aktiv 

Det er vigtigt, at du er fysisk aktiv. Anbefalinger lyder typisk på en halv times fysisk aktivitet 5-7 gange om ugen. Med fysisk aktivitet menes både vejrtrækningsøvelser og almindelig motion, som at gå tur, gå stavgang eller cykle. Fysisk aktivitet: 

 

• Forbedrer iltning af dine muskler 

• Mindsker depression og risiko for forværringer i dine lunger 

• Styrker dine muskler og knogler
• Giver dig velvære og mere overskud. 

 

3. Undgå unødig luftforurening og høj luftfugtighed 

Luftforurening kan forværre irritationen i dine luftveje. Det gælder både forskellige former for støv, røg og dampe. Fx vil du typisk blive påvirket af luftforurening, hvis du bor eller opholder dig i et område med meget trafik, eller hvis du arbejder i fx byggebranchen eller på kulkraftværker, hvor der er meget støv. Hvis du vil nedsætte risikoen for, at din KOL forværres, så sørg for så vidt muligt at opholde dig steder, hvor luften er mindre forurenet. 

 

4. Brug dit netværk - vær social 

Når du har KOL, kan du nemt komme til at isolere dig, men det er en dårlig ide. KOL- patienter har øget risiko for angst, depression og stress, og det forstærkes, når du isolerer dig. Det er vigtigt at dele dine tanker og følelser med andre - også de tanker, der ikke er så muntre. Lungeforeningen arrangerer løbende "Lungedage" rundt omkring i landet, hvor du kan møde andre med KOL. Det er ofte en stor lettelse at opdage, at der er mange andre, der har det ligesom dig.  

 

5. Undgå vægttab - hold vægten 

Som KOL-patient bruger du mere energi i hvile end andre, fordi du bruger mere energi på at trække vejret. Derfor er der en tendens til, at patienter med KOL taber sig i vægt. Ofte er det ikke fedt, men muskelmasse du mister, og det er uheldigt for dit sygdomsforløb. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem vægttab/undervægt og forværring af KOL. Forværringen af din sygdom skyldes også, at du har færre kræfter, og derfor bliver mindre aktiv, når du ikke får næring nok .Tab af muskelmasse og vægttab er derfor begge med til at forværre din KOL. 

 

Når du har KOL, skal dit BMI helst ligge over 20,5, hvor det hos en rask person blot skal ligge over 18,5. 

BMI står for Body Mass Index, og beregnes sådan:  

Din vægt i kg divideret med din højde i meter gange din højde i meter = Vægt i kg/ (højde i m x højde i m). Hvis du fx er 1,75 meter høj og vejer 55 kg, er dit BMI = 55 kg/(1,75 m x 1,75 m) = 18.  

Brug evt. beregneren i venstremargen. Klik på grafen og indtast din højde og vægt. 

 

Nogle KOL-patienter oplever, at de mister appetitten. Andre oplever, at det er anstrengende at spise, fordi det er svært at få luft nok undervejs. Du kan få gode ideer til kosten, når du er lungesyg, i Lungeforeningens pjece "Mad til lungepatienter"

 

Flere artikler om KOL 

Læs også om Bos liv med KOL i Livet med KOL, om KOL og følelserne og få et hurtigt overblik over KOL i 5 hurtige om KOL

 

Kilder: 

Lungeforeningen: Mad til lungepatienter, 2015 

Dansk Selskab for Almen Medicin: KOL i almen praksis, 2017