5 hurtige om KOL

Revisionsdato: 03.10.2022

Hvad er KOL? 

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en sygdom, hvor lungernes væv er ødelagt, og hvor luftvejene er forsnævrede. Patienter med KOL har nedsat lungefunktion og kan have svært ved at gå, spise og tale, fordi de ikke får luft nok, når de trækker vejret. De kan opleve følelsen af at de trækker vejret gennem et sugerør. 

 

Hvad er hvad?  

Emfysem (for store lunger) er en betegnelse for, når de fineste forgreninger i luftvejene er beskadigede. 

 

Kronisk bronkitis er en vedvarende betændelse i forgreningerne i lungerne (bronkierne). 

 

KOL (tidligere kaldt rygerlunger) er en betegnelse som bruges, når luftvejene enten er forsnævrede pga. kronisk bronkitis, emfysem eller begge dele. 

 

Symptomerne på astma kan ligne symptomer på KOL, men ofte skyldes astma helt andre faktorer end KOL, fx allergi

 

2. Hvem får KOL? 

Den typiske patient med KOL er over 50 år og ryger, eller tidligere ryger. En del undersøgelser tyder på, at kvinder, der har røget eller været passive rygere, har større risiko for at udvikle KOL end mænd. I meget sjældne tilfælde kan en medvirkende faktor til udviklingen af KOL være en genetisk mangel på et protein (Alfa-1-antitrypsin). Det drejer sig dog kun om ca. 1-2 % af alle patienter med KOL.  

 

3. Hvilke årsager er der til KOL? 

Den hyppigste årsag til KOL er rygning. Blandt storrygere vil ca. 3 ud af 10 udvikle KOL i en sådan grad, at de er hæmmet i deres daglige gøremål. Andre årsager er den førnævnte sjældne Alfa-1-antitrypsinmangel. Hvis du er under 40 år og har svære KOL-symptomer, bør du få taget en blodprøve for at undersøge, om du har Alfa-1-antitrypsinmangel. 

 

4. Hvad er symptomerne på KOL? 

Typiske symptomer på KOL er: 

 

• Åndenød 

Hoste med opspyt 

Hyppige lungeinfektioner (lungebetændelse) 

• Udtalt træthed. 

 

5. Hvordan behandles KOL? 

Hvis du ryger, er første led i behandlingen, at du holder op med at ryge. Hvis du holder op med at ryge, kan din lungefunktion blive lidt bedre eller stabiliseres, også selvom du har fået KOL. Mange kommuner tilbyder forskellige former for træning og rygestop-kurser, der kan være med til at forbedre din lungefunktion. 

 

Ud over de ting du selv kan gøre, findes der flere forskellige slags medicin, der kan hjælpe på dine symptomer. Noget medicin mindsker irritationen i lungerne, mens anden medicin kan udvide de små rør i lungerne, så du bedre kan få ilt til dit blod. KOL kan ikke helbredes, men symptomerne kan mindskes eller stabiliseres med forskellig medicinsk behandling. Du kan læse mere om medicin mod KOL i beskrivelsen af sygdommen KOL

 

Læs også KOL - en patienthistorie, KOL og følelserne eller KOL- hvad kan du selv gøre? 

 

Kilder: 

Klinisk vejledning: KOL i almen praksis 2017 

Lungeforeningen