KOL og følelserne

Revisionsdato: 21.12.2020


Hvis du har KOL, har du øget risiko for at få psykiske symptomer som stress, angst og depression

 

Og det er ikke så mærkeligt, hvis man spørger Bo Christiansen, hvis liv med KOL, vi beskriver i artiklen KOL - en patienthistorie. "Der er mange ting, der er med til at gøre det vanskeligt at være KOL-patient", siger Bo og ridser op: 

  • "For det første er KOL en kronisk sygdom og en sygdom, mange af os måske kommer til at dø af.
  • For det andet er det en sygdom, der begrænser os i, hvad vi kan. Man kan let komme til at isolere sig, hvis man ikke er opmærksom på det, fordi alt er anstrengende.
  • For det tredje er det en sygdom, som vi, der har røget meget, selv bærer en del af skylden for. Så går man og slår sig selv oven i hovedet hele tiden og føler sig dum.
  • For det fjerde er det en sygdom, man ikke kan se på os - så det kan være svært for andre at forstå, at vi har brug for ekstra hvile eller andre særlige hensyn.
  • Og sidst, men ikke mindst, er mange KOL-patienter naturligvis konstant bange for ikke at kunne få luft nok".

Bo siger afsluttende: "Så cocktailen af skyldfølelse, hjælpeløsheden og frygten for ikke at kunne få luft, kan godt spænde ben og være vanskelig at komme overens med". 

 

Angst 

Alle, der har prøvet ikke at kunne få luft, ved, hvor skræmmende og ubehagelig en oplevelse, det er. Som KOL-patient oplever du måske, at selv de mindste ting kan give åndenød - at spise, tale i telefon eller bare det at blive nervøs. Derfor kan du have tendens til at holde dig for dig selv. Du isolerer dig i dit hjem og kommer måske slet ikke på gaden. Så kan du let komme til at føle dig ensom og hjælpeløs, hvilket kan forstærke angsten yderligere. Det kan være svært for familie, kolleger og andre at forstå, hvordan du har det, eller få dem til at tage din sygdom alvorligt. De synes måske, du bare skal "tage dig sammen". Hvis det er tilfældet, så kan det være en god ide at lade dem prøve den lille øvelse, der er beskrevet i boksen nedenfor. 

 

Vil du prøve at have KOL, så prøv det her:  

• Skaf et sugerør af den store slags. 

• Tag ti dybe ind- og udåndinger, før du begynder øvelsen. 

• Tag sugerøret i munden og hold dig for næsen, så du kun trækker vejret gennem sugerøret. 

• Gå op og ned af trapper, indtil du ikke kan mere. 

- Sådan er det, at have KOL. 

 

 

Depression 

Som Bo beskriver, er det voldsomt at skulle forholde sig til at have en kronisk, dødelig sygdom. Det øger risikoen for at udvikle depression. Når man så dertil lægger, at KOL patienter ofte føler sig skyldige, fordi langt de fleste har røget meget, så bliver det ikke lettere. "Ud over at man føler omverdenens bebrejdelser, så går man også hele tiden og bebrejder sig selv, og det er ikke godt for selvtilliden" forklarer Bo og fortsætter "Så er der ikke så langt til, at man bare har lyst til at grave sig ned i et sort hul og gemme sig, og det gør det jo kun værre". 

 

Udmattet og afmagret 

Andre hyppige følger af KOL, som kan være med til at forstærke angst eller depression, er den voldsomme træthed og i mange tilfælde også afmagring, som betyder, at du ingenting orker. Kroppen bruger så mange kræfter på at trække vejret, at du bliver udmattet og samtidig får din krop ikke den energi, den skal, fordi blodet ikke transporterer nok ilt ud til kroppens væv. Samtidig taber du dig måske, fordi du bruger megen kraft på helt almindelige ting som at trække vejret, tale og spise. Og når det er anstrengende at spise, så spiser du ofte mindre, hvilket kan føre til yderligere vægttab og manglende energi. KOL-patienter kommer på denne måde let ind i en dårlig spiral, hvor det ene symptom er med til at forværre det næste. 

 

Tryghed og god tid er vigtigt 

Som KOL-patient har du ofte brug for en stor grad af tryghed og vante rammer. Alt, hvad der er uden for normal rytme i dit liv, kræver en ekstra indsats, og det betyder ekstra luft. Det kan være, at der kommer gæster, der ikke ved, hvor sukkerskålen står, så skal du forklare det. Det kan være en ny hjemmehjælper, der ikke ved, hvor rengøringsmidlerne står, så skal det forklares eller vises - ting, der for raske ikke er noget særligt, men som er en ekstra byrde for dig. De fleste KOL-patienter har derfor brug for at have god tid, så tingene kan gøres i deres eget passende tempo. 

 

Søg hjælp og tal med andre KOL patienter 

Det er vigtigt, at du tidligt søger hjælp, så symptomerne ikke bare bliver værre og værre. Mange kommuner tilbyder træningsforløb for KOL-patienter, hvor du i dit eget tempo kan træne vejrtrækning og muskulatur. Ud over at træningen hjælper på fysikken, vil du også møde andre med KOL, og det kan være en stor støtte at opdage, at du ikke er den eneste, der har det sådan. Samtidig kan I udveksle erfaringer om sygdommen, hvordan man håndterer den, og hvad man selv kan gøre

 

Du skal ikke gå alene med dine triste tanker. Tal med din læge, hvis du føler dig angst eller er deprimeret. I nogle tilfælde kan det hjælpe med en samtale hos en psykolog, og i andre tilfælde kan du få medicin, der måske kan hjælpe dig. 

 

Læs også 5 hurtige om KOL og KOL - hvad kan du selv gøre? 

 

Gode hjemmesider: 

Lungeforeningen 

Astma - Allergi Danmarks hjemmeside om KOL 

 

Kilder

KOL i almen praksis - klinisk vejledning 

Astma –Allergi Danmarks hjemmeside om KOL 

Interview med KOL patient Bo Christiansen