Ulrik Sprogøe

Revisionsdato: 17.09.2021

Specialkonsulent, medicinbrug og bloddonation 

 

Nuværende stilling:
Overlæge ved Klinisk immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital 

 

Uddannelse: 

  • Cand. med. 1988
  • Speciallæge i klinisk immunologi, 1999
  • Ph.d., Flowcytometrisk undersøgelse af blodtypeantistoffer, 1999

 

Især ekspertise inden for:
Transfusionsmedicin, blodtypeserologi og immunhæmolytiske anæmier.