Paracetamol

Revisionsdato: 04.08.2023
Dosering til børn er ændret. Maksimal daglig dosis paracetamol bør ikke overstige 3 g for børn op til 50 kg.

Den anbefalede dosering til børn er blevet ændret, idet nogle firmaer har fået godkendt doseringer til børn, der ligger lidt højere end det, som var klinisk praksis tidligere. Det er naturligvis vigtigt at overholde doseringen, som tilpasses barnets vægt, og at en hensigtsmæssig formulering anvendes.  

 

Den anbefalede daglige dosis paracetamol er derfor nu 60 mg/kg fordelt på 4 eller 6 doseringer daglig, dvs. ca. 15 mg/kg hver 6. time eller 10 mg/kg hver 4. time.  

 

På medicin.dk er doseringer for generiske lægemidler enslydende, og derfor vil alle orale præparater indeholdende paracetamol (depotpræparater og kombinationspræparater undtaget) have følgende doseringsforslag:  

 

 

  • Voksne og børn > 12 år og > 50 kg. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
    Doseringsinterval: Mindst 4 timer.

 

  • Børn < 12 år. 60 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 4-6 doser.
    Doseringsinterval: Mindst 4 timer. Maksimal døgndosis er 3 g.