5 hurtige om eksamensangst

Revisionsdato: 23.01.2023

1. Hvad er eksamensangst?
Eksamensangst er angst der bunder i en oplevelse af, at du ikke er god nok, eller ikke kan præstere, når du skal til eksamen eller i en anden sammenhæng, hvor du skal bedømmes af andre.  


2. Hvad er symptomerne på eksamensangst?
Symptomerne på eksamensangst kan vise sig både fysisk og psykisk. 

Fysiske symptomer; du kan opleve 

 • Kvalme
 • Opkast
 • Hjertebanken
 • Søvnbesvær
 • Hovedpine
 • Svimmelhed

Psykiske symptomer; du kan føle dig  

 • Vred
 • Skamfuld
 • Bange
 • Frustreret
 • Trist
 • Grådlabil

3. Hvordan behandles eksamensangst?
Eksamensangst kan behandles med terapi og øvelser og/eller med medicin. 


Terapi og øvelser
Du kan tale med din studievejleder eller en psykolog. De kan hjælpe dig med at få nogle redskaber fx vejrtrækningsøvelser, så du bedre kan kontrollere eksamensangsten, når den kommer.  


Medicinskbehandling
I nogle tilfælde kan eksamensangst behandles med små doser af beta-blokkere (link), som kan hjælpe med at sænke pulsen, så dine fysiske symptomer mindskes. 


4. Hvem får eksamensangst?

Det er svært at sige helt præcist, hvem der får eksamensangst, men der er en sammenhæng med mange bekymringer, manglende selvtillid og eksamensangst. 

1 ud 5 som går til eksamener oplever eksamensangst. 


5. Er det farligt?
Eksamensangst er ikke farligt, men hvis svære angsttilfælde ikke behandles, kan det udvikle sig og påvirke andre situationer i livet.  

 

Kilde 

Psykiatrifonden