Tina Vilsbøll

Revisionsdato: 01.03.2021

Tina Vilsbøll 

Tina Vilsbøll 

Professor og speciallæge i klinisk farmakologi og endokrinologi. Redaktør på Medicin.dk.  

 

Nuværende stilling
Professor, dr.med. og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen, Københavns Universitet. 

 

Uddannelse
Speciallæge i klinisk farmakologi (2006) og intern medicin; endokrinologi (2011). 

 

Især ekspertise inden for
Diabetes, tarmen og i særdeleshed tarmhormoners centrale betydning for metabolismen, overvægt, prædiabetes, diabetes og hjertekarsygdom. At identificere og videreudvikle forebyggende tiltag og behandlingsmodaliteter - med henblik på at drive diabetologien og overvægtsbehandling fremad for at tilbyde patienter med diabetes og relaterede sygdomme den bedst mulige behandling. 

 

Læs mere om Tina Vilsbøll på Københavns Universitets hjemmeside