Tina Vilsbøll

Revisionsdato: 09.03.2022

Tina Vilsbøll  

Professor og speciallæge i klinisk farmakologi og endokrinologi. Redaktør på Medicin.dk.  

 

Nuværende stilling
Professor, dr.med. og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen, Københavns Universitet. 


Uddannelse  

Speciallæge i klinisk farmakologi (2006) og intern medicin; endokrinologi (2011). 

tinarund 


Især ekspertise inden for

Diabetes, tarmen og i særdeleshed tarmhormoners centrale betydning for metabolismen, overvægt, prædiabetes, diabetes og hjertekarsygdom. At identificere og videreudvikle forebyggende tiltag og behandlingsmodaliteter - med henblik på at drive diabetologien og overvægtsbehandling fremad for at tilbyde patienter med diabetes og relaterede sygdomme den bedst mulige behandling. 

 

Læs mere om Tina Vilsbøll på Københavns Universitets hjemmeside

 

Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger eller ICMJE - Tina Vilsbøll