Hvilken medicin må du lægge i doseringsæsken?

Revisionsdato: 09.01.2020

Hvilke tabletter og kapsler må du tage ud af pakningen og lægges i doseringsæsken?  

Hvad betyder det for holdbarheden? Og må de lægges i doseringsæsken, når der står i indlægssedlen, at de skal blive i den originale pakning?  

 

Svarene afhænger af flere ting, og her kommer et par tommelfingerregler:  

 

 • De fleste tabletter og kapsler kan godt lægges i doseringsæsker i maksimalt 4 uger.
 • Nogle tabletter egner sig ikke til at blive taget ud af den originale emballage, fx smeltetabletter, da de suger fugt.
 • For visse lægemidler gælder særlige regler, fx Pradaxa® mod blodpropper og Nitroglycerin mod hjertekrampe.

 

Doseringsæsker med låg

De allerfleste tabletter og kapsler kan godt tåle at blive taget ud af pakningen og lagt i lukkede doseringsæsker i maksimalt 4 uger.  

 

Doseringsæske 

Hvad kan ikke pakkes?

Der er en række lægemiddelformer, som IKKE egner sig til at blive puttet i doseringsæsker, fx fordi de suger fugt. 

Det er: 

 

Hvad gør man så?
Hvis du skal pakke tabletter og kapsler, som nemt suger fugt, skal tabletten eller kapslen blive i blisteren. Evt. kan du klippe blisteren til og lægge den ned i doseringsæsken. De kan så tages ud af blisteren lige inden brug.  

Alternativt må du have disse typer medicin ved siden af doseringsæsken.  

Særlige forhold ved udvalgte præparater

Der er et par præparater, som du absolut ikke må pakke i doseringsæsker: 

 

Pradaxa® kapsler (blodfortyndende medicin)  

 • Indholdsstoffet bliver ustabilt, hvis det suger fugt, og du risikerer at få nedsat virkning.
 • Pradaxa® kapsler skal derfor blive i blisterarket, indtil du skal tage medicinen.

 

Nitroglycerin resoribletter (Nitrolingual DAK) mod hjertekrampe (angina pectoris)  

 • Lægemiddelstoffet kan fordampe, og resoribletten mister sin virkning.
 • Resoribletterne skal blive i glasset, og låget skal skrues godt fast.
 • Hvis du lægger resoribletterne i en pilleæske, skal de skiftes hver 3. dag.
 • Hvis du lægger en resoriblet på natbordet, skal den skiftes hver dag.

Dosispakket medicin på apoteket

Det eneste sted, hvor Lægemiddelstyrelsen giver nogle retningslinjer for holdbarheden af medicin uden for den originale pakning, er ved dosispakket medicin på apoteket. Generelt kan medicin i dosisruller og doseringsæsker holde sig i 4 uger. 

 

Hvor kan du se, om medicinen må dosispakkes på apoteket? 

På min.medicin vil der i afsnittet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering" på et præparat stå "kan dosisdisp." i en parentes efter dispenseringsform og styrke, hvis det må dosispakkes på apoteket. 

 

Dosisdispensering på min.medicin 

 

 • Generelt gælder, at hvis medicin må dosispakkes på apoteket, må det også lægges i doseringsæsker i maksimalt 4 uger.
 • Det gælder også, selvom der står i indlægssedlen, at medicinen skal opbevares i original pakning.

 

Antibiotika og cytostatika?
Antibiotika (fx penicillin) og cytostatika (celledræbende medicin mod fx kræft) må ikke dosispakkes på apoteket, da de forurener pakkemaskinen - men de kan godt pakkes i doseringsæsken, med mindre de suger fugt.  

Flere tips ved medicin i medicinæsker

Hvis du pakker medicin for andre: 

 • husk handsker, når du pakker medicin
 • vær omhyggelig med at få pakket korrekt efter medicinlisten
 • husk at mærke doseringsæsker med borgerens navn og personnummer.

Forfattere