Probiotika

Revisionsdato: 06.08.2019

Indledning 

Probiotika er mikroorganismer, oftest bakterier, som kan have gavnlig effekt på visse sygdomme. 

 

Anvendelse 

Bruges til at give normal tarmflora ved fx mild diarré. 

Bruges også ved svie, kløe, tørhed, lugt eller øget udflåd pga. ubalance i den normale bakterieflora i skeden. 

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for effekt af probiotika fx ved diarré, der skyldes antibiotika.  

Der er mangelfulde holdepunkter for effekt ved infektioner i skeden. 

 

Dokumentation 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af probiotika på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

Bivirkninger er meget sjældne. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager probiotika i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du bruger naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for, hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Find en fuld beskrivelse af probiotika i produktresuméet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside