Coenzym Q10

Revisionsdato: 06.08.2019

 

Indledning 

Coenzym Q10 findes i alle levende organismer. Coenzym Q10 kaldes også Ubiquinon, som kommer af den latinske betegnelse "ubique", der betyder "overalt ". Coenzym Q10 findes i den føde, vi indtager, men dannes også i kroppen. Coenzym Q10 er et hjælpestof, som indgår i kroppens produktionen af energi. 

 

Anvendelse 

Bruges ved forebyggelse og behandling af Coenzym Q10-mangel. 

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for effekt af Coenzym Q10 som naturlægemiddel. 

 

Dokumentation 

Nogle få undersøgelser, af ringe videnskabelig kvalitet, har vist en effekt ved hjertesvigt. 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af Coenzym Q10 på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

Meget sjældne; hovedpine, svimmelhed og kvalme. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager Coenzym Q10 i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du bruger naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for, hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Find en fuld beskrivelse af Coenzym Q10 i produktresuméet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside