Coenzym Q10 (Generelt)

Revisionsdato: 30.03.2020

 

Indledning 

Coenzym Q10 findes i alle levende organismer. Coenzym Q10 kaldes også Ubiquinon, som kommer af den latinske betegnelse "ubique", der betyder "overalt ". Coenzym Q10 findes i den føde, vi indtager, men dannes også i kroppen. Coenzym Q10 er et hjælpestof, som indgår i kroppens produktionen af energi. Se beskrivelse af middel, der indeholder Coenzym Q10

 

Anvendelse 

Bruges ved forebyggelse og behandling af Coenzym Q10-mangel. 

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for effekt af Coenzym Q10 som naturlægemiddel. 

 

Dokumentation 

Nogle få undersøgelser, af ringe videnskabelig kvalitet, har vist en effekt ved hjertesvigt. 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af Coenzym Q10 på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

Meget sjældne; hovedpine, svimmelhed og kvalme. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager Coenzym Q10 i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du bruger naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for, hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Find en fuld beskrivelse af Coenzym Q10 i produktresuméet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

 

 

Referencer 

Lei L, Liu Y. Efficacy of coenzyme Q10 in patients with cardiac failure: a meta-analysis of clinical trials. BMC Cardiovasc Disord. 2017; 17(1):196, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28738783 (Lokaliseret 1. juli 2019) 

 

Banach M, Serban C, Sahebkar A et al. Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Mayo Clin Proc. 2015; 90(1):24-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25440725 (Lokaliseret 1. juli 2019) 

 

Madmani ME, Yusu Solaiman A, Tamr Agha K et al. Coenzyme Q10 for heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2014; :2(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24049047 (Lokaliseret 3. juli 2019)