Personlig medicin

Revisionsdato: 19.11.2020

Hvad er personlig medicin? 

Personlig medicin er behandling, hvor man tilpasser behandlingen til lige præcis dine gener. Personlig medicin kaldes også ”Skræddersyet medicin”, ”genomisk medicin” eller "præcisionsmedicin". 

 

Hvert menneske har unikke gener. Det kan man fx se i den enkeltes evne til at optage, nedbryde og udskille lægemidler.  

 

Genom 

Nogle patienter har brug for højere dosis af medicin, fordi de nedbryder særlige typer medicin hurtigere end gennemsnitspatienten. Andre har derimod brug for mindre dosis, fordi de nedbryder medicinen langsommere. De sidste kaldes for ”dårlige eller langsomme omsættere" eller ”poor metabolizers”.  

 

Ved at tage en gen-test kan man sikre, at du får den rigtige dosis medicin, som passer til dine gener.  

 

Hvilke typer behandling findes som personlig medicin 

Personlig medicin bruges foreløbig især til behandling af kræft. Inden behandlingen tester man, om du er modtagelig for medicinen, dvs. om behandlingen overhovedet vil virke på dig, eller på den form for sygdom du har.  

 

Her er to eksempler på medicin, hvor man bruger gen-test inden behandling: 

 

Fluoruracil 

Lægemiddelstoffet fluorouracil, som bruges mod brystkræft og mave-tarmkræft, virker kun, hvis det omdannes i kroppen af enzymet ”DPD” (dihydropyrimidin-dehydrogenase).  

Dine gener afgør, hvor meget DPD du danner. Producerer du for lidt DPD, skal dosis sættes ned, så du ikke får alvorlige bivirkninger. Producerer du slet ikke DPD, skal du have en anden behandling.  

Før du får behandling med fluorouracil, vil du derfor blive anbefalet en gen-test, som viser, hvor meget DPD du har i kroppen. 

 

Trastuzumab - HER2-positiv brystkræft  

Nogle typer brystkræft behandles med trastuzumab, men behandlingen virker kun, hvis cellerne i kræftknuden har et specielt gen, HER2-genet.  

Hvis cellerne har HER2-genet, danner de store mængder af proteinet HER2.  

HER2 proteinerne sidder på overfladen af cellerne og det er dem, der får kræftknuden til at vokse.  

Lægemiddelstoffet trastuzumab virker ved at sætte sig på HER2-proteinerne, og på den måde blokere for at kræftknuden kan vokse.  

 

Inden behandling med trastuzumab vil man derfor teste celler fra kræftknuden ved hjælp af en biopsi (lille vævsprøve) for at finde ud af, om brystkræften er HER2-positiv og dermed kan behandles med trastuzumab. Har brystkræften ikke HER2-genet vil behandlingen ikke virke.  

 

Hvordan får man taget en gen-test? 

Hvis din læge mener, at en gen-test vil hjælpe på din behandling, skal du sammen med en læge udfylde og underskrive en samtykkeerklæring (blanket) inden gen-testen. 

 

Selve gen-testen er en blodprøve. Ved gen-testen undersøger man enten nogle få udvalgte gener eller et større antal gener i dit arvemateriale (DNA). Man kigger typisk efter, hvilke enzymer din lever producerer, og hvordan du dermed nedbryder medicin.  

 

Kort om gener 

Et gen er et stykke af arvematerialet, DNA, der koder for fremstilling af bestemte proteiner. Et menneskes gener kaldes arvemassen eller genomet.  

Et gen kan fx indeholde information til fremstilling af et enzym, som indgår i nedbrydningen af lægemidler. 

Mennesket har 20.344 gener, der koder for proteiner. Ændringer i et gen kaldes mutationer.  

 

Hvad sker der med mine data? 

I 2017 blev Nationalt Genom Center oprettet, og her gemmes dine genetiske oplysninger anonymt og sikkert.  

 

Læs mere om Nationalt Genom Center.  

Læs mere om personlig medicin på pro.medicin.dk