5 hurtige om personlig medicin

Revisionsdato: 25.08.2020

1. Hvad er personlig medicin? 

Personlig medicin er et begreb, der dækker over medicin, der er tilpasset til den enkelte patient ud fra patientens genetiske profil. Andre betegnelser, der bruges om personlig medicin, er ”skræddersyet medicin”, ”genomisk medicin” eller "præcisionsmedicin". 

 

Hvert eneste menneske er unikt med hensyn til genetisk profil. Det afspejler sig i den enkeltes evne til bl.a. at optage, nedbryde og udskille lægemidler.  

 

Genom 

Nogle patienter har brug for større dosis, fordi de nedbryder og udskiller visse typer medicin hurtigere end gennemsnitspatienten. Andre har derimod brug for mindre dosis, fordi de er langsommere til at nedbryde og udskille medicinen.  

 

De førstnævnte risikerer, at blive underbehandlede, fordi deres dosis er for lav - de sidstnævnte risikerer flere alvorlige bivirkninger eller ligefrem forgiftning, fordi deres dosis er for høj. 

 

Ved at tage en gen-test kan man sikre, at du får den rigtige medicin, og at dosis bliver justeret, så du undgår for mange bivirkninger. 

 

2. Hvilke typer behandling findes som personlig medicin 

Personlig medicin bruges især inden for behandling af kræft.  

Ved visse præparater, fx fluorouracil, vil man inden behandling teste, om du er modtagelig for behandlingen, dvs. om behandlingen overhovedet virker.  

 

Andre områder er blodfortyndende behandling, hvor man kan gen-teste for din levers evne til at danne specielle enzymer, men testning foregår ikke rutinemæssigt.  

 

3. Hvad kræver det at få personlig medicin? 

Det kræver, at den enkelte patient får kortlagt sin genetiske profil via en blodprøve. Dette vil i Danmark typisk foregå på et hospital i forbindelse med behandlingen.  

 

4. Hvad er bivirkningerne ved personlig medicin? 

Det er en af forhåbningerne, at man kan mindske bivirkninger ved medicin ved at tilpasse medicinen den enkelte i højere grad end i dag.  

 

5. Er personlig medicin bedre end almindelig medicin? 

Man kan ikke sige, at personlig medicin på nuværende tidspunkt er bedre end anden medicin, men fremtidsperspektivet er, at man vil kun tilpasse medicinen til den enkelte, så den virker mere effektivt og har færre bivirkninger.  

 

Læs mere om personlig medicin på pro.medicin.dk

Læs også om Etnicitet og medicin