Redaktionelle principper - patientsikkerhed

Revisionsdato: 20.01.2021

Hvilken type fejl med medicin beskrives på medicin.dk - borger?
Vi orienterer om fejl med medicin på medicin.dk - borger på de samme lægemidler som på medicin.dk - professionel. Se redaktionelle principper for beskrivelsen af risiko-situations-lægemidler på medicin,dk professionel..  

 

De fleste af de fejl, der beskrives på medicin.dk, begås på sygehus og vil defor ofte kun være relevante for sygehuspersonale. De markeres alligevel på medicin.dk - borger, for at borgere og studerende/elever skal have mulighed for at orientere sig på lige fod med sundhedsprofessionelle. 

 

Mand med pille mellem tænderne 

 

Hvor og hvordan orienteres på min.medicin.dk? 

Der informeres forskelligt afhængig af, hvilke fejl der er sket og med hvilket lægemiddel. Vi skelner mellem fejltype A og fejltype B: 

 

Fejltype A: Er alvorlige, hyppige fejl, der kunne være undgået, hvis borgeren eller pårørende havde grebet ind OG som samtidig er en fejl med et lægemiddel fra en af de syv typer medicin, hvor der igen og igen indberettes om fejl.
Vi orienterer om lægemidlet minimum to steder på hver præparatbeskrivelse: 

  • med en grøn boks nederst i indledningen. I boksen i indledningen står "Bemærk, der er sket alvorlige fejl ved håndteringen af dette lægemiddel". Og derefter følger en kort beskrivelse af det, man skal være opmærksom på.
  • nederst i afsnittet Særlige advarsler i en hvid boks. Under Særlige advarsler indsættes information om de fejl, der er sket og et link til præparatbeskrivelsen på medicin.dk - professionel.

Er det relevant, informerer vi også andre steder. Det kan fx være i afsnittet om "Dosering" eller "Håndtering".  

Se et eksempel på fejltype A; Methotrexat "2care4"

 

Fejltype B: Er fejl, der beskrives på medicin.dk - professionel, men som umiddelbart er irrelevant for borgeren og som ikke er hyppigt forekommende 

  • under feltet Særlige advarsler er en hvid boks, hvor der står: "Bemærk, der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere om fejl med xxx på medicin.dk- professionel under "Typiske alvorlige fejl"."

 

Læs generelt om typiske fejl med medicin, og hvad du selv kan gøre i artiklen Patientsikkerhed