Redaktionelle principper - patientsikkerhed

Revisionsdato: 18.07.2018

Hvilken type fejl med medicin beskrives på min.medicin.dk?
Vi orienterer om fejl med medicin på min.medicin.dk på de samme lægemidler som på pro.medicin.dk. Se redaktionelle principper for beskrivelsen af risiko-situations-lægemidler på pro.medicin.dk.  

 

De fleste af de fejl, der beskrives på pro.medicin.dk, begås på sygehus og vil defor ofte kun være relevante for sygehuspersonale. De markeres alligevel på min.medicin.dk, for at borgere og studerende/elever skal have mulighed for at orientere sig på lige fod med sundhedsprofessionelle. 

 

Mand med pille mellem tænderne 

 

Hvor og hvordan orienteres på min.medicin.dk? 

Der informeres forskelligt afhængig af, hvilke fejl der er sket og med hvilket lægemiddel. Vi skelner mellem fejltype A og fejltype B: 

 

Fejltype A: Er alvorlige, hyppige fejl, der kunne være undgået, hvis borgeren eller pårørende havde grebet ind OG som samtidig er en fejl med et lægemiddel fra en af de syv typer medicin, hvor der igen og igen indberettes om fejl.
Vi orienterer om lægemidlet minimum to steder på hver præparatbeskrivelse: 

  • med en grøn boks nederst i indledningen. I boksen i indledningen står "Bemærk, der er sket alvorlige fejl ved håndteringen af dette lægemiddel". Og derefter følger en kort beskrivelse af det, man skal være opmærksom på.
  • nederst i afsnittet Særlige advarsler i en hvid boks. Under Særlige advarsler indsættes information om de fejl, der er sket og et link til præparatbeskrivelsen på pro.medicin.dk.

Er det relevant, informerer vi også andre steder. Det kan fx være i afsnittet om "Dosering" eller "Håndtering".  

Se et eksempel på fejltype A; Methotrexat "2care4"

 

Fejltype B: Er fejl, der beskrives på pro.medicin, men som umiddelbart er irrelevant for borgeren og som ikke er hyppigt forekommende 

  • under feltet Særlige advarsler er en hvid boks, hvor der står: "Bemærk, der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere om fejl med xxx på pro.medicin.dk under "Typiske alvorlige fejl"."

 

Processen med at beskrive fejlene på min.medicin.dk er igangsat i foråret 2018 og forventes afsluttet i løbet af 2018. 

 

Læs generelt om typiske fejl med medicin, og hvad du selv kan gøre i artiklen Patientsikkerhed