Padma® 28 (Generelt)

Revisionsdato: 18.08.2023

Indledning 

Padma® 28 er et naturlægemiddel. Det består af 22 forskellige indholdsstoffer, hvoraf de fleste udgøres af plantedroger. En eventuel virkningsmekanisme er ukendt.  

Se beskrivelse af Padma® 28, komb.

 

Anvendelse 

Bruges mod kredsløbsforstyrrelser med smerter i benene ved gang pga. dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens, også kaldet "vindues-kiggersygdom"). 

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for at Padma®28 kan øge gangdistancen ved dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).  

 

Dokumentation 

Få undersøgelser, af ringe videnskabelig kvalitet, har vist, at patienter med smerter i benene pga. dårlig blodforsyning kunne gå en lille smule længere (knap 100 meter) ved brug af Padma®28.  

Læs mere om undersøgelser af effekt af Padma®28 på Medicin.dk - Professionel.  

 

Bivirkninger 

Der er registreret få bivirkninger - typisk fordøjelsesbesvær som ubehag eller ondt i maven. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager Padma®28 i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på Medicin.dk - Borger.  

Se en fuld beskrivelse af Padma® 28 som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside