Padma® 28 (Generelt)

Revisionsdato: 30.03.2020

Indledning 

Padma®28 er et naturlægemiddel. Det består af 22 forskellige indholdsstoffer, hvoraf de fleste udgøres af plantedroger. En eventuel virkningsmekanisme er ukendt. Se beskrivelse af middel med Padma®28

 

Anvendelse 

Bruges mod kredsløbsforstyrrelser med smerter i benene ved gang pga. dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens, også kaldet "vindues-kiggersygdom"). 

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for at Padma®28 kan øge gangdistancen ved dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).  

 

Dokumentation 

Få undersøgelser, af ringe videnskabelig kvalitet, har vist, at patienter med smerter i benene pga. dårlig blodforsyning kunne gå en lille smule længere (knap 100 meter) ved brug af Padma®28.  

Læs mere om undersøgelser af effekt af Padma®28 på pro.medicin.dk.  

 

Bivirkninger 

Der er registreret få bivirkninger - typisk fordøjelsesbesvær som ubehag eller ondt i maven. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager Padma®28 i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af Padma® 28 som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

Stewart M, Morling JR, Maxwell H. Padma 28 for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27021597 (Lokaliseret 3. juni 2016)