Cayennepeber (Generelt)

Revisionsdato: 25.03.2020

Indledning 

Naturlægemidlet består af tørrede frugter af chili-planten Capsicum frutescens, som indeholder stoffet capsaicin. Capsaicin angives at virke lindrende på smerter.  

 

Cayennepeber 

Anvendelse 

Bruges mod muskelsmerter. Smøres på huden uden på de muskler, hvor du har smerter. 

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for effekt af cayennepeber ved muskelsmerter. 

 

Dokumentation 

Nogle få undersøgelser, af ringe videnskabelig kvalitet, har vist, at plaster med capsaicin var mere smertelindrende ved lændesmerter end et snydeplaster. 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af cayennepeber på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

Cayennepeber kan give varmefornemmelse i huden. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager cayennepeber i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du bruger naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for, hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af cayennepeber som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

2093. Gagnier JJ, Oltean H, van Tulder MW et al. Herbal medicine for low back pain: A Cochrane Review. Spine. 2016; 41:116-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26630428 (Lokaliseret 1. juni 2016)