Ginkgo (Generelt)

Revisionsdato: 18.08.2023

Indledning 

Ginkgo er et naturlægemiddel. Ginkgo er ekstrakt af tempeltræets blade (Ginkgo biloba). Ginkgo menes at indeholde stoffer, der forbedrer blodgennemstrømningen i organismens væv.  

Se beskrivelse af middel med ginkgo: Bio-Biloba

 

Ginkgo 

Anvendelse 

Bruges ved: 

  • Længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor lægen har udelukket anden sygdom.
  • Længerevarende svimmelhed og susen for ørerne (tinnitus), hvor lægen har udelukket anden sygdom.
  • Ved tendens til kolde hænder og fødder og ved smerter i benene ved gang pga. dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for, at ginkgo kan forbedre kognitive funktioner (hukommelse, sprogfærdigheder, koncentration mm.) hos ældre med mild til moderat demens, og at gingko kan bedre smerter i benene ved gang. Det ser ud til at ginkgo har en mindre effekt på svimmelhed og susen for ørene. 

 

Dokumentation 

Ginkgo er, i en analyse af 12 undersøgelser, vist at have effekt på kognitive funktioner ved mild til moderat demens, herunder Alzheimers demens, hos patienter, der indtog 240 mg ginkgo dagligt i mindst fem uger. Begge analyser er lavet på baggrund af undersøgelser, hvor brugen af ginkgo er sammenlignet med brug af placebo (snydemedicin).  

 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for effekt på kognitive funktioner hos raske. 

 

Ved kredsløbsforstyrrelser i benene (claudicatio intermittens) har en analyse af 11 undersøgelser påvist en lille bedring i gangdistance ved brug af ginkgo sammenlignet med placebo. 

 

Fem mindre undersøgelser har påvist en lille effekt ved tinnitus og svimmelhed hos demente. 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af ginkgo på Medicin.dk - Professionel

 

Bivirkninger 

Der er stoffer i ginkgo, der kan øge risikoen for blødning. Der er forekommet sjældne tilfælde med næseblødning.  

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager ginkgo i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på Medicin.dk - Borger.  

Se en fuld beskrivelse af ginkgo som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside