Ginkgo

Revisionsdato: 15.05.2017

Indledning 

Ginkgo er et naturlægemiddel. Ginkgo er ekstrakt af tempeltræets blade (Ginkgo biloba). Ginkgo menes at indeholde stoffer, der forbedrer blodgennemstrømningen i organismens væv. 

 

Ginkgo 

Anvendelse 

Bruges ved: 

  • Længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor lægen har udelukket anden sygdom.
  • Længerevarende svimmelhed og susen for ørerne, hvor lægen har udelukket anden sygdom.
  • Ved tendens til kolde hænder og fødder og ved smerter i benene ved gang pga. dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for, at ginkgo kan forbedre kognitive funktioner (hukommelse, sprogfærdigheder, koncentration mm.) hos ældre med mild til moderat demens, og at gingko kan bedre smerter i benene ved gang). Der er gode holdepunkter for, at ginkgo ikke kan bedre susen for ørene. 

 

Dokumentation 

Ginkgo er, i en analyse af 9 undersøgelser, vist at have effekt på kognitive funktioner ved mild til moderat demens hos patienter, der indtog 120-240 mg ginkgo i mindst fire uger. Der er også vist en forbedring af kognitive funktioner i en undergruppe af patienter med Alzheimers demens. Begge analyser er lavet på baggrund af undersøgelser, hvor brugen af ginkgo er sammenlignet med brug af placebo (snydemedicin).  

 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for effekt på kognitive funktioner hos raske. 

Ved kredsløbsforstyrrelser i benene (claudicatio intermittens) har en analyse af 11 undersøgelser påvist en lille bedring i gangdistance ved brug af ginkgo sammenlignet med placebo. 

Fire undersøgelser af acceptabel kvalitet har ikke kunnet påvise effekt ved tinnitus. 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af ginkgo på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

Der er stoffer i ginkgo, der kan øge risikoen for blødning. Der er forekommet sjældne tilfælde med næseblødning.  

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager ginkgo i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af ginkgo som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

2117. Hilton MP, Zimmermann EF, Hunt WT. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543524 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2118. Laws KR, Sweetnam H, Kondel TK. Is Ginkgo biloba a cognitive enhancer in healthy individuals? A meta-analysis. Hum Psychopharmacol. 2012; 27:527-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001963 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2119. Nicolaï SP, Kruidenier LM, Bendermacher BL et al. Ginkgo biloba for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744597 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2120. Weinmann S, Roll S, Schwartzbach C et al. Effects of ginkgo biloba in dementia: systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics. 2010; 10:14, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236541 (Lokaliseret 3. juni 2016)