Ginkgo (Generelt)

Revisionsdato: 25.03.2020

Indledning 

Ginkgo er et naturlægemiddel. Ginkgo er ekstrakt af tempeltræets blade (Ginkgo biloba). Ginkgo menes at indeholde stoffer, der forbedrer blodgennemstrømningen i organismens væv. Se beskrivelse af middel med ginkgo

 

Ginkgo 

Anvendelse 

Bruges ved: 

  • Længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor lægen har udelukket anden sygdom.
  • Længerevarende svimmelhed og susen for ørerne (tinnitus), hvor lægen har udelukket anden sygdom.
  • Ved tendens til kolde hænder og fødder og ved smerter i benene ved gang pga. dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for, at ginkgo kan forbedre kognitive funktioner (hukommelse, sprogfærdigheder, koncentration mm.) hos ældre med mild til moderat demens, og at gingko kan bedre smerter i benene ved gang. Der utilstrækkelige holdepunkter for, at ginkgo kan bedre svimmelhed og susen for ørene. 

 

Dokumentation 

Ginkgo er, i en analyse af 12 undersøgelser, vist at have effekt på kognitive funktioner ved mild til moderat demens, herunder Alzheimers demens, hos patienter, der indtog 240 mg ginkgo dagligt i mindst fem uger. Begge analyser er lavet på baggrund af undersøgelser, hvor brugen af ginkgo er sammenlignet med brug af placebo (snydemedicin).  

 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for effekt på kognitive funktioner hos raske. 

 

Ved kredsløbsforstyrrelser i benene (claudicatio intermittens) har en analyse af 11 undersøgelser påvist en lille bedring i gangdistance ved brug af ginkgo sammenlignet med placebo. 

 

Fire undersøgelser af acceptabel kvalitet har ikke kunnet påvise effekt ved tinnitus. 

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af ginkgo på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

Der er stoffer i ginkgo, der kan øge risikoen for blødning. Der er forekommet sjældne tilfælde med næseblødning.  

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager ginkgo i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af ginkgo som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

Butler M, Nelson VA, Davila H, Ratner E, Fink HA, Hemmy LS, McCarten JR, Barclay TR, Brasure M, Kane RL. Over-the counter supplement interventions to prevent cognitive decline, mild cognitive impairment, and clinical Alzheimer-type dementia. A systematic review. Ann Intern Med 2018;168:52-62. (Lokaliseret 3. juli 2019). 

 

Spiegel, Kalla R, Mantokoudis, Maire R, Mueller H, Hoerr R, Ihl R. Ginkgo biloba extract EGb 761 alleviates neurosensory symptoms in patients with dementia: a meta-analysis of treatment effects on tinnitus and dizziness in randomized, placebo-controlled trials. Clin Intervent Aging; 2018;13:1121-7. (Lokaliseret 3. juli 2019). 


Yuan Q, Wang CW, Shi J, Lin ZX. Effects of Ginkgo biloba on dementia: An overview of systematic reviews. J Ethnopharmacol. 2017;195:1-9. (Lokaliseret a1. juli 2019)  

 

Nicolaï SP, Kruidenier LM, Bendermacher BL et al. Ginkgo biloba for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744597 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

Laws KR, Sweetnam H, Kondel TK. Is Ginkgo biloba a cognitive enhancer in healthy individuals? A meta-analysis. Hum Psychopharmacol. 2012; 27:527-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001963 (Lokaliseret 3. juni 2016).