Perikon/hyperikum (Generelt)

Revisionsdato: 21.08.2023

Indledning 

Perikon er et naturlægemiddel. Perikon består af de tørrede blomster fra planten Hypericum perforatum. Blomsterne indeholder blandt andet hyperforin og hypericin, der menes at være de aktive stoffer, som formentligt virker ved at ændre effekten af transmitterstoffer (signalstoffer) i hjernen som fx serotonin, dopamin og gamma-aminosmørsyre.  

Se beskrivelser af midler med Perikon/hyperikum: Velzina og VitaCare Modigen

 

Perikon 

Anvendelse 

Perikon bruges ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. 

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for, at perikon virker mod nedtrykthed, modløshed og tristhed.  

 

Dokumentation 

En analyse af i alt 35 undersøgelser har vist, at perikon har bedre effekt mod mild til moderat depression end placebo (snydemedicin), og at perikon er ligeså godt, eller bedre, end traditionelle antidepressiva. Resultaterne kan dog være svære at tolke, da undersøgelserne har brugt forskellige præparater med forskellig farmaceutisk kvalitet. Den hyppigst anvendte dosis er 300 mg ekstrakt 3 gange dagligt. Der er ikke lavet undersøgelser om, hvorvidt virkningen holder sig på lang sigt, og det vides heller ikke om perikon har effekt ved svær depression eller mod bipolar sygdom (manio-depressiv sygdom).  

Der er usikre holdepunkter for, om perikon virker ved angst

Læs mere om undersøgelser af effekt af perikon på Medicin.dk - Professionel. 

 

Bivirkninger 

Perikon kan i sjældne tilfælde give det såkaldte "serotoninsyndrom" med symptomer som feber, stivhed, rysten og ændret mental tilstand. Syndromet skyldes, at der er for meget serotonin i hjernen. Man fraråder derfor brug af anden antidepressiv medicin samtidig med perikon, da det kan øge risikoen for serotoninsyndrom.  

I store doser kan perikon gøre huden mere følsom over for sollys (fotosensibilisering). Ligesom tricykliske antidepressiva kan perikon muligvis være med til at fremkalde mani ved bipolar sygdom. Man kender ikke til bivirkninger på længere sigt. 

 

Samtidig brug af anden medicin 

Perikon kan svække virkningen af mange lægemiddelstoffer, der omsættes i leveren (ca. 2/3 af alle lægemidler). Det gælder bl.a. digoxin, theophyllin, simvastatin, visse blodfortyndende midler, P-piller, verapamil, midazolam, ciclosporin, HIV-proteasehæmmere.  

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager perikon i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på Medicin.dk - Borger.  

Se en fuld beskrivelse af perikon som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside