Antidepressiva

Revisionsdato: 22.01.2021

Betegnelsen "antidepressiva" dækker over forskellige typer medicin, der bruges ved behandling af depression

 

Man skelner mellem 

 

SSRI-præparater: En gruppe af nyere lægemidler, der virker på signalstoffet serotonin i hjernen (SSRI står for Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Bruges både til behandling af akutte depressive episoder og i den forebyggende behandling. Midlerne bruges også ved angst og tvangstilstande. Midlerne kaldes i folkemunde misvisende for "lykkepiller". Læs mere om SSRI-præparater

 

Trist og deprimeret kvinde 

 

SNRI-præparater: En gruppe af lægemidler, der typisk påvirker de to signalstoffer serotonin og noradrenalin i hjernen (SNRI står for Serotonin og Noradrenaline Reuptake Inhibitor). Har færre bivirkninger end de ældre typer antidepressiva; tricykliske antidepressiva og MAO-hæmmere. Læs mere om SNRI-præparater

 

NaSSA-præparater: Lægemidler, der især påvirker noradrenalin i hjernen (NaSSA står for Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants". Virker bedst ved moderate depressioner Læs mere om NaSSA-præparater

 

Tricykliske antidepressiva: En gruppe af lægemidler, der har været brugt mod depression i mere end 50 år. Har typisk flere bivirkninger end de nyere antideprressiva, og forgiftninger kan være livsfarlige. Bruges både ved behandling af akut depression og i den forebyggende behandling. Nogle undersøgelser har vist, at de tricykliske antidepressive midler er mere effektive end de nyere midler til behandling af de meget svære depressioner. Læs mere om tricykliske antidepressiva

 

MAO-hæmmere: Lægemidler, der hæmmer enzymet monoaminooxidase (MAO står for Mono- Amino- Oxidase-hæmmer). Enzymet hæmmer nedbrydningen af en række signalstoffer i hjernen. Læs mere om MAO-hæmmere

 

Midler, der virker på melatonin-systemet: Lægemidler, der påvirker døgnrytmen og hjælper til, at den normaliseres. Det kan have god effekt på depressionen. Læs mere om midler, der virker på melatonin-systemet

 

Se en samlet beskrivelse af alle lægemidler, der bruges ved behandlingen af depression, under beskrivelsen af depression

 

Se også en oversigt over lægemidler, der bruges ved psykiske lidelser (psykofarmaka)