Biologiske og biosimilære lægemidler

Revisionsdato: 22.01.2021

Biologiske lægemidler 

Biologiske lægemidler er fremstillet af stoffer (typisk proteiner), der findes naturligt i kroppen. De er udviklet til at ligne kroppens egne stoffer. Det betyder, at de ofte virker mere præcist det sted i kroppen, man ønsker det, og at man derfor ofte oplever færre bivirkninger ved brug af biologiske lægemidler end ved brug af gængse kemisk fremstillede lægemidler.  

 

Biologiske lægemidler fremstilles ved hjælp af genteknologi. Udviklingen af de biologiske stoffer, der ønskes, foregår typisk i en celle eller en bakterie i laboratoriet. Biologiske lægemidler er ofte større og mere komplekse i deres struktur end kemisk fremstillede lægemidler. 

 

Biosimilære lægemidler 

Biosimilære lægemidler ligner biologiske lægemidler, men de er ikke fuldstændig ens. "Similær" kommer af ordet "similar", der betyder "lignende". Biosimilære lægemidler skal ligne det oprindelige biologiske lægemiddel på både virkning og bivirkninger for at blive godkendt som biosimilært lægemiddel. 

 

Variation i produktionen 

Biologiske og biosimilære stoffer varierer fra produktion til produktion, og vil derfor ikke være helt ens på samme måde, som stoffer i kemisk fremstillet medicin vil være det. Det skyldes, at produktionen er en naturlig proces, og at de biologiske og biosimilære stoffer er meget større og mere komplekse end de kemisk fremstillede. Det er også grunden til, at hvis du eller lægen skal indberette bivirkninger i forbindelse med brug af et biologisk eller biosimilært lægemiddel, så skal medicinpakkens nummer (batch-nummer) også indberettes. Bivirkningerne kan nemlig skyldes forhold, der kun gør sig gældende for lige præcis dét parti medicin, du har fået fra. 

 

Godkendelse 

Biologiske og biosimilære lægemidler godkendes og kontrolleres på samme måde som andre lægemidler.  

 

Se  

 

Se også Lægemiddelstyrelsens patientfolder: Biosimilære lægemidler