Generisk medicin

Revisionsdato: 20.01.2021

Generisk medicin (generika) er lægemidler, der indeholder det samme aktive stof/indholdsstof som et originalprodukt. Generiske lægemidler kan erstatte hinanden (substitueres). Generisk medicin kaldes også for "kopimedicin", men den betegnelse er misvisende, da den også bruges om forfalsket medicin. Generisk medicin er lovlige kopier af originalprodukter. 

 

Hvorfor har medicinvirksomheder patent? 

Når et nyt lægemiddel er blevet godkendt og kommer på markedet, har det firma, der har forsket, udviklet og produceret produktet, patent på det i en fastlagt periode. Patentets funktion er at give virksomheden mulighed for at få dækket de udgifter, der har været i forbindelse med udviklingen af produktet.  

 

Generisk medicin er kopier af originalen 

Når patentet udløber, har andre firmaer ret til også at producere det pågældende produkt. De produkter, der altså er kopier af originalen, kaldes da generiske eller generika og kan gives på lige fod med originalproduktet. Apoteket skal altid tilbyde dig det billigste produkt på markedet - det kaldes substitution. Du skal være opmærksom på, at hjælpe- og farvestoffer i generisk medicin kan variere fra originalproduktet. Du kan læse om produktets hjælpe- og farvestoffer i indlægssedlen eller i medicinbeskrivelsen her på medicin.dk. 

 

Læs om forskellen på original medicin, generisk medicin og parallelimporteret medicin

 

Læs også om parallelimporteret medicin

 

Læs mere om Generisk substitution på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.