Fotos af lægemidler - Nordisk Identifikations System (NIS)

Revisionsdato: 07.07.2022

Fotos på Medicin.dk - Nordisk Identifikations System - NIS
Medicin.dk har indsamlet foto af tabletter og kapsler siden 1999. I 2007 etablerede vi et samarbejde med Sverige om en fælles database "NIS", som siden er udvidet til også Norge og Finland. 

Når et præparat er fotograferet, bliver fotografierne placeret i en fælles database, hvorfra det enkelte land kan hente dem til brug i deres egen database. 

 

Sådan fotograferes medicin  

Det er Medicin.dk i Danmark, der er hovedsæde for NIS-samarbejdet, dvs. det er her, fotograferingen foregår. I Danmark rekvirerer Medicin.dk præparaterne fra lægemiddelvirksomhederne, når et nyt produkt markedsføres og dermed optages i Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser". Det enkelte firma er selv ansvarlig for at indsende nye produkter, hvis et produkt ændrer udseende.  

 

Det enkelte firma bedes sende vareprøver til: 

Medicin.dk  

Dansk Lægemiddel Information A/S  

Lersø Parkallé 101  

2100 København Ø  

Att. Helle Dyjak  

 

Når medicinen er fotograferet destrueres den efter gældende regler. 


Procedure for fotografering  

Medicin.dk fotograferer, ud over tabletter, kapsler og plastre, også penne, inhalatorer og sprays. Der gælder særlige regler for præparater, der indeholder euforiserende stoffer. Disse har AP4-udlevering eller i visse tilfælde A-udlevering. Præparater, der indeholder euforiserende stoffer, skal fotograferes under skærpede sikkerhedsmæssige forhold pga. deres indhold af euforiserende stoffer. Medicin.dks procedurer for fotograferingen af både "almindelige" produkter og AP4 mærkede produkter er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. 


Kontakt Helle Dyjak på hd@medicin.dk, hvis du vil vide mere om proceduren for fotografering af lægemidler. 

 

Hvordan bruges identifikationssystemet? 

På identifikationssiden "Genkend medicin" kan du indtaste informationer om en tablet, kapsel eller et plasters udseende fx farve, kærv og præg. Du vil så få vist alle de produkter, der svarer til de informationer, du har indtastet: 

 

 

Genkend medicin 

 

Hvem bruger identifikation af medicin i Danmark?
Identifikationsfunktionen på medicin.dk er flittigt brugt på forgiftningscentraler, af politi, Falck og ikke mindst i hjemmeplejen, på plejehjem og på socialpædagogiske bosteder, når personalet finder medicin, som de ikke ved, hvad er. Du kan se, hvordan du kan søge i den danske database på siden Genkend medicin

 

Nordiske søstersider til medicin.dk
De øvrige nordiske lande informerer ligesom medicin.dk om lægemidler, men på forskelligt redaktionelt grundlag. Du kan se deres hjemmesider her: 

 

Kan man finde fotografier af alle produkter?
NIS indeholder fotos af langt størstedelen af de produkter, der er markedsført i Norden. Vi så helst, at databasen var komplet, men vi er i sagens natur afhængige af, at lægemiddelvirksomhederne sender produkter til os, for at vi kan fotografere dem. Så hermed en venlig opfordring til lægemiddelvirksomhederne, for jo flere fotos af produkter databasen indeholder - jo sikrere redskab for brugerne. 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til NIS, så kontakt produktassistent Helle Dyjak på hd@medicin.dk.