5 hurtige om plaster

Revisionsdato: 04.10.2022

1. Hvad er medicinsk plaster?
Medicinsk plaster er et plaster, der sættes på huden ligesom et almindeligt plaster, men som indeholder medicin, der bliver optaget gennem huden. 

 

Medicin, der typisk gives som plaster, er især medicin, der bruges til hjælp til ryge stop, til behandling af smerter og til behandling af gener ved overgangsalder hos kvinder. 

 

Medicinsk plaster 

 

2. Hvorfor plaster?
Når medicin tages gennem munden, bliver det typisk omsat i leveren. Nogle typer medicin mister deres virkning, når de omsættes denne vej, og medicinen kan gives som plaster i stedet for. Når medicin gives som plaster, optages medicinen gennem huden og direkte ind i blodbanen udenom leveren. Plastre kan også være gode at bruge, hvis der skal gives en meget lille dosis over lang tid. Læs artiklen her om medicinens vej gennem kroppen - den handler om medicin, der tages som tabletter eller kapsler og om omsætningen i leveren. 

 

3. Hvordan bruges plastret?
Plasteret skal først sættes på huden når den er tør og ren. Plastre må kun sættes på intakt hud - dvs. hud der ikke er har sår eller rifter, eller som på anden måde er irriteret fx udslæt. I indlægssedlen står der hvor på kroppen plastret skal sættes. Fjern altid plastret igen efter den anvisning, der står i indlægssedlen. Når plastret fjernes, så husk at rense huden på det sted, plastret har siddet, for at fjerne evt. medicinrester. 

 

4. Hvad er de typiske fejl ved brug af plaster?
De typiske fejl der sker ved brug af medicinsk plaster er, at plastrene sidder for længe, eller der sættes et nyt plaster på, uden at det gamle er fjernet. Det gamle plaster afgiver stadig medicin - godt nok i mindre mængde - men nok til at du får for meget medicin. 

Hvis patienten ikke selv kan fortælle, hvor plastret er placeret, kan det være svært at finde, fordi plastrene ofte er hudfarvede og somme tider meget små. Læs mere i Patientombuddets rapport om typiske medicineringsfejl med plaster

 

5. Hvad kan du selv gøre?
Hvis du bruger medicinsk plaster, så vær opmærksom på:  

 

  • At sætte plastret det korrekte sted på kroppen.
  • At fjerne det igen som anvist.
  • At sætte plastret et nyt sted, hver gang du bruger det.
  • Vær også opmærksom på, at ved høje temperaturer - fx ved ophold direkte i solen om sommeren - kan plastret afgive medicinen hurtigere end ønsket.

 

Du kan læse mere om plastre her.