5 hurtige om plaster

Revisionsdato: 21.01.2021

Hvad er medicinsk plaster?
Medicinsk plaster er plaster, der sættes på huden ligesom almindeligt plaster, men som indeholder medicin, der optages gennem huden.  

Medicin, der typisk gives som plaster, er især medicin, der bruges til rygeafvænning, til behandling af smerter og til behandling af gener ved overgangsalder hos kvinder. 

 

Medicinsk plaster 

 

Hvorfor plaster?
Når medicin tages gennem munden, omsættes det typisk i leveren. Nogle typer medicin mister imidlertid deres virkning, når de omsættes denne vej. Så kan medicinen gives som plaster i stedet for. Når medicin gives som plaster, optages medicinen gennem huden og direkte ind i blodbanen udenom leveren. Plastre kan også være gode at bruge, hvis der skal gives en meget lille dosis over lang tid. Læs artiklen her om medicinens vej gennem kroppen - den handler om medicin, der tages som tabletter eller kapsler og om omsætningen i leveren. 

 

Hvordan bruges plastret?
Plasteret skal sættes på hud, der er tør og ren. Plastre må kun sættes på intakt hud - dvs. hud der ikke er sår eller rifter på, eller som på anden måde er irriteret. I indlægssedlen står, hvor på kroppen plastret skal sættes. Husk at fjerne plastret igen efter den anvisning, der står i indlægssedlen. Når plastret fjernes, så husk at rense huden på det sted, plastret har siddet, for at fjerne evt. medicinrester. 

 

Hvad er de typiske risici ved brug af plaster?
De typiske fejl der sker ved brug af medicinsk plaster er, at plastrene sidder for længe, eller der sættes et nyt plaster på, uden at det gamle er fjernet. Det gamle plaster afgiver stadig medicin - godt nok i mindre mængde - men nok til at patienten får for meget medicin. 

Hvis patienten ikke selv kan fortælle, hvor plastret er placeret, kan det være svært at finde, fordi plastrene ofte er hudfarvede og somme tider meget små. Læs mere i Patientombuddets rapport om typiske medicineringsfejl med plaster

 

Hvad kan du selv gøre?
Hvis du bruger medicinsk plaster, så vær opmærksom på at sætte plastret det korrekte sted på kroppen, og husk at fjerne det igen som anvist. Husk at sætte plastret et nyt sted, hver gang du bruger det. Vær også opmærksom på, at ved høje temperaturer - fx ophold direkte i solen om sommeren - kan plastret afgive medicinen hurtigere end ønsket.  

 

Du kan læse mere om plastre her.