5 hurtige om fejl med medicin

Revisionsdato: 20.01.2021
Tidobbelt dosis, for lav dosis, forkert patient, forkert medicin... Fejl med medicin kan ske på mange forskellige måder. Her får du overblik over typiske fejl, og hvad du selv kan gøre, for at undgå dem - uanset om du selv tager medicin eller om du administrerer andres medicin.

Hvad er fejl med medicin? 

Fejl med medicin er ikke det samme som bivirkninger. Fejl med medicin kan være alle typer fejl i processer med medicin: Det kan være fejl i lægens ordination, fejl i udleveringen af medicinen, forkert dosis, eller fejl i den måde medicinen indgives på. Man siger, at der er sket en fejl i en af disse processer, hvis det "forårsager skade eller indebærer risiko for at skade patienten".  

 

Hvilke fejl opstår hyppigst? 

 • Du får en forkert recept.
 • Lægen giver dig medicin, som du allerede får, så du risikerer at få dobbelt dosis.
 • Lægen, sygeplejersken, apoteket eller du selv forveksler to lægemidler med enslydende navne eller forveksler samme præparat i to forskellige styrker, fx 5 mg og 50 mg.
 • Du får en recept med en forkert dosering, fx to tabletter daglig i stedet for én tablet daglig. Eller lægen laver en kommafejl og giver for lidt eller for meget medicin.
 • Du misforstår behandlingen og tager medicin fx 1 gang daglig, hvor det skulle have været 1 gang ugentligt.
 • Du får medicin, som du ikke kan tåle pga. allergi eller andet.

 

Væltet pilleglas 

 

Hvad kan du selv gøre for at undgå fejl? 

 • Læs grundigt, hvad der står på medicinæsken.
 • Før en liste over al den medicin, du tager.
 • Sig til lægen, sygeplejersken og apoteket, hvis du ikke tåler bestemt medicin - hver gang, du sættes i ny behandling.
 • Bed om at få ændringer i medicindosering skriftligt og gentag over for lægen, hvordan du har forstået, du skal bruge medicinen.
 • Vær opmærksom på, hvis der sker ændringer i medicinens navn, farve eller pakning. Hvis medicinen er anderledes, skal du spørge lægen, sygeplejersken eller på apoteket.
 • Vær opmærksom på, om du, lægen, sygeplejersken og apotekspersonalet taler om det samme. Ind imellem sker der fejl, fordi sundhedspersonen fx taler om 5 milligram af medicinen, og patienten tror, sundhedspersonen taler om 5 stk. tabletter.

 

Hvem oplever medicinfejl? 

Alle kan opleve fejl med medicin, men fejl med medicin sker af naturlige årsager hyppigst for de patienter, der får meget medicin. Hvis du har været indlagt og kommer hjem igen, kan der ske fejl, hvis ikke lægen og sygehusets notater er ajourførte. Hvis du samtidig har været i et genoptræningsforløb, og der derfor har været endnu en behandler ind over dit forløb, så er der tre forskellige steder, hvor din behandling kan gå galt. Sørg derfor selv for at have styr på, hvilken medicin du tager og hvorfor. Og spørg, hvis du er i tvivl.  

Se Dansk Selskab for Patientsikkerheds kampagneside Hej Sundhedsvæsen

 

Se hvilke typer medicin, der oftest er involveret i alvorlige fejl med medicin

 

Hvad er forløbet? 

Forløbet ved en fejl med medicin kan være harmløst, hvis det drejer sig om en smertestillende tablet, du glemmer at tage. Omvendt kan det også få alvorlige følger, hvis du får/tager fx en ti-dobbelt dosis af den medicin, du skal have.  

 

Læs mere om typiske medicinfejl og patientsikkerhed

Læs mere om, hvordan du bruger din medicin korrekt

Læs om, hvad du kan finde ud af blot ved at læse på æsken og etiketten

Besøg Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside 

Besøg Godt du spør' - et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden, der arbejder på at forbedre patientsikkerheden i Danmark.