5 hurtige om psykoser

Revisionsdato: 03.10.2022

1. Hvad er psykoser? 

Psykoser er psykiske sygdomme, hvor patientens opfattelse af virkeligheden er svært forstyrret. Den syge oplever og fortolker verden på en måde, som er helt forskellig fra det normale.En psykose er kendetegnet ved, at virkelighed og fantasi smelter sammen. Nogle psykoser er forbigående, andre kan være livslange. 

 

Der skelnes mellem:  

 

Skygge bag mat glas med hænderne ved ansigtet 

2. Hvem får psykoser? 

3 % af befolkningen får på et eller andet tidspunkt i livet en psykose. For skizofreni gælder, at de fleste bliver syge i starten af tyverne, og at ca. lige mange mænd og kvinder rammes af sygdommen. 

Psykoser kan skyldes arvelige forhold, biologiske påvirkninger (fx rusmidler), pludselige eller langvarige psykologiske belastninger, eller de kan skyldes en kombination.  

 

3. Hvad er symptomerne på psykose? 

Typiske symptomer på psykose: 

 

  • Hører stemmer (hørehallucinationer).
  • Ser ting, andre ikke kan se (synshallucinationer).
  • Har svære vrangforestillinger, fx at han eller hun er forfulgt af mafiaen eller kongefamilien, eller er i besiddelse af overnaturlige kræfter.

 

4. Hvordan behandles psykoser? 

Den medicinske behandling afhænger af årsagen til psykosen. I modsætning til andre psykiske lidelser behandles psykoser næsten altid med medicin (beroligende medicin eller antipsykotisk medicin). Medicinsk behandling kan evt. kombineres med samtaleterapi, når patienten har fået det så meget bedre, at han eller hun kan samarbejde omkring det. 

 

5. Er en psykose farlig? 

Ja, en akut psykose kan være farlig, da personen pludselig kan være i stand til at gøre ting han/hun ellers aldrig ville have gjort, som kan have en dødelig udgang. 

 

Læs også om 

Skizofreni 

Psykoser 

Borderline personlighedsforstyrrelse 

Dyssocial personlighedsforstyrrelse 

Mani 

Depression 

 

Kilder: 

Psykiatrifonden.dk 

Tal til psyken, 2015 

Medicin.dk