5 hurtige om psykoser

Revisionsdato: 21.01.2021

 

1. Hvad er psykoser? 

Psykoser er psykiske sygdomme, hvor patientens opfattelse af virkeligheden er svært forstyrret. Den syge oplever og fortolker verden på en måde, som er helt forskellig fra det normale. 

 

Man skelner mellem 

 

 

Skygge bag mat glas med hænderne ved ansigtet 

 

2. Hvordan er symptomerne? 

Typiske symptomer på psykose er, at den syge 

 

  • Hører stemmer (hørehallucinationer)
  • Ser ting, andre ikke kan se (synshallucinationer)
  • Har svære vrangforestillinger, fx at han eller hun er forfulgt af mafiaen eller kongefamilien, eller er i besiddelse af overnaturlige kræfter.

 

3. Hvad er årsagen til psykoser? 

Psykoser kan skyldes arvelige forhold, biologiske påvirkninger (fx rusmidler), pludselige eller langvarige psykologiske belastninger, eller de kan skyldes en kombination. Nogle psykoser er forbigående, andre kan være livslange. 

 

4. Hvem får oftest psykoser? 

3 % af befolkningen får på et eller andet tidspunkt i livet en psykose. For skizofreni gælder, at de fleste bliver syge i starten af tyverne, og at ca. lige mange mænd og kvinder rammes af sygdommen. 

 

5. Hvordan er behandlingen? 

Den medicinske behandling afhænger af årsagen til psykosen. I modsætning til andre psykiske lidelser behandles psykoser næsten altid med medicin (beroligende medicin eller antipsykotisk medicin). Medicinsk behandling kan evt. kombineres med samtaleterapi, når patienten har fået det så meget bedre, at han eller hun kan samarbejde omkring det. 

 

Læs også om 

Skizofreni 

Psykoser 

Borderline personlighedsforstyrrelse 

Dyssocial personlighedsforstyrrelse 

Mani 

Depression 

 

Kilder: 

Psykiatrifonden.dk 

Tal til psyken, 2015 

Medicin.dk