5 hurtige om depression

Revisionsdato: 21.01.2021

1. Hvad er årsagen til depression? 

Man kender ikke årsagen til, at depression opstår. Der synes at være mange faktorer, der spiller ind. Nogle typer depressioner er arvelige, andre er det ikke. Man ved, at depressioner kan udløses af en række belastninger af psykisk, social og fysisk art. Nogle depressioner opstår pludseligt, mens andre kommer snigende over længere tid. 

 

Trist og deprimeret kvinde 

 

2. Hvordan er symptomerne? 

Symptomer på depression kan være af forskellig karakter, og du behøver ikke have dem alle for at have en depression. Typiske symptomer er 

• Nedsat humør, trist og ked af det - som regel værst om morgenen 

• Øget træthed og manglende energi 

Søvnbesvær 

• Selvbebrejdelser og skyldfølelse, tanker om død og selvmord, sortsyn og pessimisme 

• Fysiske smerter og ingen eller nedsat appetit 

• Nervøsitet, bekymring og ængstelse, koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse, svært ved at træffe beslutninger. 

 

3. Hvem får oftest depression? 

Hvis dine forældre eller søskende har gentagne depressioner, er der øget risiko for, at du selv udvikler en eller flere depressioner. Tidligere mente man, at langt flere kvinder end mænd havde depressioner, men i dag mener nogle forskere, at ligeså mange mænd som kvinder udvikler depressioner, men at de blot viser sig anderledes hos mænd. Depressioner kan opstå i alle aldre, men der er en let øget risiko for kvinder mellem 40 og 50 år. 

 

4. Hvordan er behandlingen? 

Depressioner kan behandles med medicin (antidepressiva) og samtaleterapi. I nogle tilfælde kan samtaleterapi være tilstrækkeligt. Depressioner er ofte tilbagevendende. 

 

5. Er det farligt? 

Ja, det kan det godt være: 20 % af de mennesker, som har tilbagevendende depressioner, ender med at tage deres eget liv. Risikoen for at begå selvmord er 15-20 gange større blandt mennesker med tilbagevendende depressioner end blandt mennesker uden depressioner. 

 

Læs Lises historie om livet med en depression 

Læs også 5 hurtige om angst 

 

Kilder: 

Depnet.dk 

Psykiatrifonden.dk 

Medicin.dk