Niels Bilenberg
(Forfatter)

Niels Bilenberg, Professor, overlæge, ph.d.
Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus
Psykiatrien i Region Syddanmark
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger