Strib Apotek

Sofiendalvej 10
5500 Middelfart DK
Tlf: 64417843
Emailadresse: strib@apoteket.dk