Dexametason "Abcur"

H02AB02
 

Dexametason "Abcur" er et binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dexametason "Abcur" anvendes ved mange forskellige tilstande - bl.a. ved visse typer kræft, til forebyggelse af kvalme ved kræftbehandling og ved test af binyrebarkfunktionen.  

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark, Væksthæmning  (hos børn).
Henfald af musklerne, Knogleskørhed.
Acne, Uønsket hårvækst hos kvinder.
Infektioner.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodprop, Forhøjet blodtryk, Hjertesvigt, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
For lidt kalium i blodet, Udstående øjne.
Psykiske ændringer  (fx opstemthed (eufori), søvnløshed, humørsvingninger, depression, psykose).
Sårhelingsproblemer.
Overfølsomhedsreaktioner.
Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær, Grå stær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nedbrydning af knoglevæv pga. manglende blodtilførsel til knoglen, Seneskader.
Øget tryk i kraniet.
Ikke kendt. Betændelse i bugspytkirtlen, Hul på tarmen.
Hul i hjertemuskelen*.
Nedsat følsomhed over for glucose.
Knoglebrud pga. svækkede knogler, Muskelsygdom.
Kramper.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat lyst og evt rejsningsbesvær hos mænd).
Sløret syn.

* Er set efter nylig hjertesvigt. 

 

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner. 

Bør ikke anvendes

Ved alvorlig svampeinfektion. 

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen. 

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

 

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

 

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

 

Særlige patientgrupper 

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt om muligt ved kramper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Dårligt fungerende nyrer.
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

 

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

 

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør evt. nedsættes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Dexametason "Abcur":
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Dexametason "Abcur" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Dexametason "Abcur" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Virkningen af blodfortyndende midler kan øges, når man er i behandling med binyrebarkhormon og man anbefaler kontrol af blodets størkningsevne.
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
 • Ved kombination med lapatinib (celledræbende middel mod brystkræft) er der øget risiko for påvirkning af leveren.
 • Hvis man får Dexametason "Abcur" i doser, der nedsætter kroppens immunforsvar, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Virkningen af visse andre typer vacciner kan nedsættes af Dexametason "Abcur".

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved en række forskellige sygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () er 3,5-4,5 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) eller 4 mg (delekærv) dexamethason. 

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (unit-dose) 149,35
Recept tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (unit-dose) 631,55
Recept tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (unit-dose) 102,05
Recept tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (unit-dose) 975,75

Substitution

tabletter 4 mg
Dexamethasone "Krka" KRKA, Dexamethason, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
D, 1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 2,4 x 7
tabletter 1 mg
 

Tabletter  4 mg

Præg:
D, 4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 2,4 x 7
tabletter 4 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...