Parallelimporteret medicin

Revisionsdato: 09.11.2016

 

Parallelimporteret medicin er original medicin købt i et andet EU-land og dernæst importeret til Danmark. 

 

Parallelimporteret medicin kan indeholde andre hjælpestoffer og farvestoffer end det originale præparat. Du kan finde oplysninger om parallelimporteret medicins udseende, eventuelle farvestoffer og andre hjælpestoffer i den indlægsseddel, der ligger i medicinpakken. Du kan også finde indlægssedlen på indlægssedler.dk

 

Parallelimporteret medicin på min.medicin.dk: 

 

Når parallelimporteret medicin harsammenavn som originalproduktet 

På min.medicin.dk omtales parallelimporteret medicin i medicinbeskrivelserne under originalpræparatet, hvis det sælges under samme navn som originalpræparatet. Du kan i så fald finde det parallelimporterede produkt i afsnittet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering". I parentes efter dispenseringsformen vil navnet på det parallelimporterende firma stå: 

 

Parallelimport 

 

Når parallelimporteret medicin heddernoget andetend originalproduktet 

Hvis det parallelimporterede præparat sælges under et andet navn end originalpræparatet, har det sin egen medicinbeskrivelse. Det vil så være angivet under afsnittet "Firma", at produktet er parallelimporteret. 

Parallelimport 

 

 

Læs også om generisk medicin på min.medicin.dk. 

 

Læs mere om parallelimporteret medicin og generisk medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

 

Forfatter(e)