Alprazolam "Pfizer"

N05BA12
 

Alprazolam "Pfizer" er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Alprazolam "Pfizer" anvendes som beroligende middel ved angst, panikangst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan endvidere anvendes som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Angst og uro 

 • Voksne. Sædvanligvis 0,5-1,5 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet.

 

Panikangst 

 • Voksne. Dosis er individuel. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet. Dosis kan øges gradvist ved behov til højst 4,5 mg i døgnet fordelt på flere doser.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal nedsættes til ældre.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Døsighed, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Sløvhed, Svimmelhed, Talebesvær.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit, Vægttab, Vægtøgning.
Kvalme, Opkastning.
Angst, Balanceforstyrrelser, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Nervøsitet, Rysten, Søvnighed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed.
Betændelse i huden.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Sløret syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser, Afhængighed af midlet.
Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning.
Ikke kendt. Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Overfølsomhed over for sollys.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Manglende vandladning.
Forhøjet tryk i øjet.

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes. 

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af vejrtrækningsbesvær eller depression.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion 

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Alprazolam "Pfizer".
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) alprazolam.  

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 178,45
Recept tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 179,15

Substitution

tabletter 0,5 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Tafil Pfizer, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
 
tabletter 1 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 1 mg
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam, tabletter 1 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 1 mg
Tafil Pfizer, Alprazolam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
UPJOHN 55
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
 

Tabletter  1 mg

Præg:
UPJOHN 90
Kærv: Delekærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 1 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...