Alprox® bruges til behandling af

Angsttilstande

Dispenseringsformer

tabletter

Alprox®

 

Alprox® er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Alprox® anvendes som beroligende middel ved angst, panikangst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan endvidere anvendes som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Dosering

Findes som tabletter.
Angst og uro:
 

 • Voksne. Sædvanligvis 0,5-1,5 mg 1-3 gange i døgnet. 
 • Til ældre, ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet.

  

Panikangst:    

 • Voksne. Dosis er individuel. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Til ældre, ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet. Dosis kan øges gradvist ved behov til højst 4,5 mg i døgnet fordelt på flere doser.

  

Bemærk: 

 • Dosis skal nedsættes til ældre.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Fysisk og psykisk afhængighed, Træthed.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Døsighed, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Sløvhed, Søvnforstyrrelser, Talebesvær.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægttab, Vægtøgning, Øget appetit.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning, Øget spytdannelse.
Hjertebanken, Hyperventilation, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Tilstoppet næse.
Hedeture.
Ledsmerter, Muskelsmerter, Rygsmerter.
Angst, Balanceforstyrrelser, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Nervøsitet, Rysten, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Uvirkelighedsfølelse over for omgivelser og begivenheder omkring en, Ændring i hudens følesans.
Betændelse i huden, Hudkløe, Øget svedtendens.
Luftvejsinfektion.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Sløret syn, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed, Smerter i arme og ben.
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser, Langsom tankegang og motorik, Manier, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Manglende orgasme, Rejsningsproblemer, Ufrivillig vandladning.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser.
Ukendt hyppighed Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Lavt blodtryk, Tilstoppede luftveje.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Hyperaktivitet, Motorisk uro, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Overfølsomhed over for sollys.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Manglende vandladning.
Forhøjet tryk i øjet.
 • Allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet samt overfølsomhed over for lys er forekommet.
 • Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos ældre.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer og dårligt fungerende lever samt hvis man lider af vejrtrækningsbesvær eller depression.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (middel mod migræne og hedeture) forstærker Alprox®'s sløvende virkning.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Alprox®.
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes det at bruge Alprox® under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Anvendes midlet i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner mod angst og uro

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg alprazolam. 

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,25 mg 20 stk. 37,55
Recept tabletter 0,25 mg 50 stk. 53,85
Recept tabletter 0,25 mg 100 stk. 43,00
Recept tabletter 0,5 mg 20 stk. 37,55
Recept tabletter 0,5 mg 50 stk. 37,55
Recept tabletter 0,5 mg 100 stk. 40,30
Recept tabletter 1 mg 20 stk. 34,85
Recept tabletter 1 mg 50 stk. 43,00
Recept tabletter 1 mg 100 stk. 48,40

Substitution

tabletter 0,25 mg kan substitueres med:
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam,  0,25 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam,  0,25 mg
Tafil Pfizer, Alprazolam,  0,25 mg
 
tabletter 0,5 mg kan substitueres med:
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam,  0,5 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam,  0,5 mg
Tafil Pfizer, Alprazolam,  0,5 mg
 
tabletter 1 mg kan substitueres med:
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam,  1 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam,  1 mg
Tafil Pfizer, Alprazolam,  1 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  0,25 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
ORN, 51
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 9,2
tabletter 0,25 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 

Tabletter  0,5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
ORN, 52
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 9
tabletter 0,5 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 

Tabletter  1 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
ORN, 50
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 1 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...