Tafil®

Tafil Retard
N05BA12
 

Tafil® er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Tafil® anvendes som beroligende middel ved angst, panikangst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan endvidere anvendes som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Dosering

Findes som tabletter.
Angst og uro:
 

 • Voksne. Sædvanligvis 0,5-1,5 mg 1-3 gange i døgnet. 
 • Til ældre, ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet.

  

Panikangst:    

 • Voksne. Dosis er individuel. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Til ældre, ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet. Dosis kan øges gradvist ved behov til højst 4,5 mg i døgnet fordelt på flere doser.

  

Bemærk: 

 • Dosis skal nedsættes til ældre.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fysisk og psykisk afhængighed, Træthed.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Døsighed, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Sløvhed, Søvnforstyrrelser, Talebesvær.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægttab, Vægtøgning, Øget appetit.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning, Øget spytdannelse.
Hjertebanken, Hyperventilation, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Tilstoppet næse.
Hedeture.
Ledsmerter, Muskelsmerter, Rygsmerter.
Angst, Balanceforstyrrelser, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Nervøsitet, Rysten, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Uvirkelighedsfølelse over for omgivelser og begivenheder omkring en, Ændring i hudens følesans.
Betændelse i huden, Hudkløe, Øget svedtendens.
Luftvejsinfektion.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Sløret syn, Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelsvaghed, Smerter i arme og ben.
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser, Langsom tankegang og motorik, Manier, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Manglende orgasme, Rejsningsproblemer, Ufrivillig vandladning.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser.
Ikke kendt. Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Lavt blodtryk, Tilstoppede luftveje.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Hyperaktivitet, Motorisk uro, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Overfølsomhed over for sollys.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Manglende vandladning.
Forhøjet tryk i øjet.
 • Allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet samt overfølsomhed over for lys er forekommet.
 • Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos ældre.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer og dårligt fungerende lever samt hvis man lider af vejrtrækningsbesvær eller depression.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (middel mod migræne og hedeture) forstærker Tafil®s hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Tafil®.
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes det at bruge Tafil® under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Anvendes midlet i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
Efter indtagelse af tabletter indtræder virkningen i løbet af 30 minutter og efter indtagelse af depottabletter efter 5-11 timer. Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 11-16 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,25 mg (delekærv), 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) alprazolam.
Tafil® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg alprazolam. 

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : tabletter 0,5 mg, tabletter 1 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 1 mg, depottabletter 0,5 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 127,40
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 70,90
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 180,55
Recept tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 391,55
Recept depottabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 192,85
Recept depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 180,70

Substitution

tabletter 0,25 mg kan substitueres med:
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam,  0,25 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam,  0,25 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam,  0,25 mg
 
tabletter 0,5 mg kan substitueres med:
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam,  0,5 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam,  0,5 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam,  0,5 mg
 
tabletter 1 mg kan substitueres med:
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam,  1 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam,  1 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam,  1 mg
 
depottabletter 0,5 mg kan substitueres med:
Alprazolam "Krka" KRKA, Alprazolam,  0,5 mg
 
depottabletter 1 mg kan substitueres med:
Alprazolam "Krka" KRKA, Alprazolam,  1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,25 mg

Præg:
UPJOHN 29
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,25 mg
 

Tabletter  0,5 mg

Præg:
UPJOHN 55
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
 

Tabletter  1 mg

Præg:
UPJOHN 90
Kærv: Delekærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,6 x 9
tabletter 1 mg
 

Depottabletter  0,5 mg

Præg:
P & U 57
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 0,5 mg
 

Depottabletter  1 mg

Præg:
P & U 59
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 1 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...