Gå til toppen af siden...

Søg efter sygdomme

 

Læs mere

 
Astma
KOL

Tema om forhøjet blodtryk

Tema om forhøjet blodtryk
Bliv klogere på forhøjet blodtryk. Få svar på, hvorfor forhøjet blodtryk kaldes for den stille dræber.

Relevante links

 
Dansk Glaukom Forening

Emneord/synonymer

 
Glaucom
Kikkertsyn
Øjensygdom
medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Grøn stær

 

Hvad er Grøn stær?

Grøn stær (glaukom) er en tilstand, hvor synsnerven har taget varig skade af forhøjet væsketryk i øjets indre.
Der findes 2 former for grøn stær: Den vedvarende grønne stær og den akutte grønne stær. Ved begge sygdomme er afløbet fra øjets indre nedsat, så kammervæsken ikke kan komme ud af øjet. 

  

Der er dog tale om to forskellige sygdomme, hvorfor de er beskrevet hver for sig. I fagsprog kaldes den vedvarende form for simplex glaukom eller åbentvinklet glaukom. Den akutte form benævnes snævertvinklet glaukom eller vinkellukningstilfælde. 

Den vedvarende form for grøn stær giver sjældent symptomer, før du har mistet så meget af synet, at du får kikkertsyn. Ved kikkertsyn forstås, at du kan se lige frem, men du kan intet se til siderne. Dit synsfelt er stærkt indskrænket, og du har derfor svært ved at  orientere dig eller færdes sikkert i trafikken. Den vedvarende form giver ikke smerter. 

Akut grøn stær: De typiske symptomer er nedsat syn, regnbuesyn, smerter i øjet, kraftig hovedpine og kvalme. 

Hvordan forløber sygdommen?

Den vedvarende grønne stær er hyppigst. Den udvikler sig snigende over år, da trykket kun er moderat forhøjet.
Før i tiden var det en frygtet øjensygdom, som man blev blind af. Med behandling med moderne øjendråber er udsigterne i almindelighed gode. Det forudsætter dog, at sygdommen opdages, og behandlingen overholdes. 

Akut grøn stær. Ved den akutte form sker der en pludselig aflukning af øjets indre afløb, Øjets tryk stiger hurtigt og kraftigt. Patienten mærker nedsat syn og regnbuesyn, smerte, kraftig hovedpine og kaster muligvis op. Tilstanden kræver omgående behandling hos en øjenlæge, da synsnerven ellers vil tage varig skade. 

Hvem får sygdommen?

Den vedvarende grønne stær forekommer hyppigere med alderen. Der er en vis arvelig tilbøjelighed til grøn stær. Det er derfor vigtigt, at du bliver undersøgt for grøn stær, hvis sygdommen forekommer i din familie. Det anbefales, at du bliver undersøgt for grøn stær, når du kommer i læsebrille-alderen. 

Akut grøn stær forekommer også hyppigere med alderen. Akut grøn stær ses oftere hos personer af grønlandsk afstamning end hos personer af anden afstamning. 

Hvad er årsagen til grøn stær?

Pga. langvarigt forhøjet tryk i øjet ødelægges synsnerven. Ved den vedvarende grønne stær er årsagen til nedsat afløb fra øjet ukendt. Det indre afløb i øjet kan studeres i mikroskop af øjenlægen. Afløbet sidder i vinklen mellem regnbuehinden og hornhinden. Afløbet ser umiddelbart normalt og åbent ud, og sygdommen har derfor fået navnet åbentvinklet grøn stær. 

Ved den akutte grønne stær sker der en pludselig aflukning af øjets indre afløb. Kammervæsken kan ikke komme ud af øjet, og øjets tryk stiger hurtigt og kraftigt. Den hyppigste årsag er, at øjets linse med alderen bliver tykkere og skubber regnbuehinden frem. Herved øges risikoen for aflukning. 

Undersøgelser

Ved vedvarende grøn stær er diagnosen svær at stille, da øjentrykket hos nogle mennesker er moderat forhøjet gennem hele livet, uden at det ødelægger synsnerven.  

Øjenlægen vil se ind i øjet ved hjælp af en særlig lup med lys (et oftalmoskop) og bedømme synsnervens udseende. Desuden vil du få målt trykket i øjet, og synsfeltet vil blive bestemt. Disse undersøgelser må ofte gentages flere gange, før man med sikkerhed ved, om du har grøn stær. 

Ved akut grøn stær kan øjenlægen stille diagnosen ved at måle øjentrykket og undersøge øjet gennem en spaltelampe, som er en særlig lampe med indbygget mikroskop. 

Behandling

Den vedvarende grønne stær skal behandles hele livet med øjendråber, som nedsætter trykket i øjet. Der findes forskellige tryksænkende øjendråber: 

  • prostaglandin-lignende midler, der virker ved at øge kammervæskens afløb
  • beta-blokkere, der virker ved at nedsætte produktionen af kammervæske
  • carboanhydrasehæmmere, der virker ved at nedsætte produktionen af kammervæske
  • alfa2-receptorstimulerende midler, der virker ved at nedsætte produktionen af kammervæske
  • karsammentrækkende midler, der virker ved at nedsætte produktionen af kammervæske
  • pupilsammentrækkende midler, der virker ved at øge kammervæskens afløb.

Ofte kombineres midlerne, og de bør da dryppes i øjnene med et par minutters mellemrum. I svære tilfælde kan du blive opereret, så der dannes et nyt afløb fra øjet. 

  

Den akutte grønne stær kræver akut behandling hos en øjenlæge eller på en øjenafdeling. Behandlingen består i at give øjendråber, der sammentrækker pupillen (pilocarpin) i kombination med øjendråber, der sænker trykket i øjet. Samtidig skal patienten drikke glycerol, som trækker væske ud af øjet, så trykket mindskes. Man kan også anvende en carboanhydreasehæmmer. Dette stof gives som en indsprøjning i en åre. 

Når trykket i øjet er faldet tilstrækkeligt, skydes der små huller i regnbuehinden med en laser for at undgå nye tilfælde af aflukning. 

  

Hvis du har flere spørgsmål om din sygdom, kan du kontakte » Dansk Glaukom Forening

Lægemidler

Prostaglandinlignende øjenmidler

Prostaglandinlignende øjenmidler giver sjældent bivirkninger. Dog kan ses ændring i øjenfarven hos blå- eller grønøjede personer til mere brun øjenfarve. Farveændringen er blivende. 

Virksomme stofferPræparater
Beta-blokkere til brug i øjet

» Beta-blokkere til brug i øjet virker ved at nedsætte produktionen af kammervæske, så trykket i øjet falder. Når man drypper øjnene med disse midler, kan der optages en lille mængde i kroppen. I nogle tilfælde er det nok til at give bivirkninger, fx langsom puls og almen træthed. Hvis man har » astma eller » KOL, kan man få vejrtrækningsbesvær. 

Virksomme stofferPræparater
Beta-blokkere. Kombinationspræparater
Virksomme stofferPræparater
Carboanhydrasehæmmere
Carboanhydrase er et vigtigt enzym i mange af kroppens processer. Enzymet indgår bl.a. i dannelsen af kammervæske i øjet. Ved at anvende carboanhydrasehæmmere kan man derfor nedsætte produktionen af kammervæske.
Carboanhydrasehæmmere til behandling af grøn stær findes enten som øjendråber (brinzolamid, dorzolamid) eller som tabletter (acetazolamid).
Virksomme stofferPræparater
Alfa2-receptorstimulerende øjenmidler

Alfa2-receptorstimulerende midler til brug i øjet virker hovedsageligt ved at nedsætte produktionen af kammervæske, og i mindre grad også ved at øge afløbet af kammervæske, så trykket i øjet falder.
Når man drypper øjnene med disse midler, kan der optages en lille mængde i kroppen. I nogle tilfælde er det nok til at give bivirkninger, fx langsom eller uregelmæssig puls, sløvhed samt i sjældne tilfælde depression. Alfa2-receptorstimulerende midler bruges normalt i kombination med prostaglandinanaloger eller beta-blokkere. 

Virksomme stofferPræparater
Karsammentrækkende øjenmidler

Karsammentrækkende midler virker ved at nedsætte kammervandsproduktionen. Præparaterne anvendes sjældent på grund af øjenbivirkninger i form af sløret syn og lysskyhed og generelle bivirkninger i form af mundtørhed, hurtig hjerteslag og vandladningsbesvær. 

Forfattere

Revisionsdato

2012-06-19
Find en sygdom
Klik på det område på figuren, hvor sygdommen hører hjemme. I det nye vindue vises det valgte område med detaljer, som du kan klikke på og få en liste med sygdomsbeskrivelser. Den valgte sygdomsbeskrivelse åbner i et nyt vindue.
Håret Hjernen Øjnene Ørerne Næsen Ansigtet/kinderne Munden Spiserøret Skjoldbruskkirtlen Skelettet Musklerne Huden Hænderne Musklerne Skelettet benene Huden Fødderne Rygsøjle Blodet og nymfesystemet Luftvejene Brysterne Hjertet og kredsløbet Leveren Mavesækken Galdeblæren Bugspytkirtlen Tarmene Nyrerne Højre Nyrerne Urinvejene Tarmene Kvindelige kønsorganer Mandelige kønsorganer