Trilafon® Dekanoat

N05AB03
 

Trilafon® dekanoat er depotpræparat mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Trilafon® dekanoat anvendes til behandling af psykoser. Anvendes som regel ved kroniske tilstande med hyppigt tilbagevendende sygdomsperioder. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.
Voksne. Individuel dosering. Sædvanligvis 54-216 mg hver 1.-4. uge. 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Ufrivillige bevægelser.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mundtørhed.
Forstørrede bryster, Mælkeflåd, Udvikling af bryster hos mænd.
Døsighed, Forværrede psykotiske symptomer, Hyperaktivitet, Kramper, Motorisk uro med grimasseren og stive bevægelser, Opstemthed, Psykoser, Sløvhed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Væskeophobning i hjernen.
Menstruationsforstyrrelser, Seksuelle forstyrrelser, Udebleven menstruation.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverskade, Stop i mavesækken.
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Kredsløbschok, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sukker i urinen.
Besvimelsesanfald, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Svimmelhed.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Vandladningsbesvær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Tarmslyng.
Astma, For lidt ilt i blodet, Hjertestop, Hævelse i struben, Langsom puls, Påvirkning af ekg.
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Småblødninger i hud og slimhinder, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Muskelsvaghed.
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys.
Bindevævssygdom.
Grøn stær, Partikelaflejringer i øjet.
 • Forstyrrelser af hjerterytmen er set.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTc-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved: 

 • Svækket bevidsthed
 • Visse typer hjerneskade
 • Leverskade
 • Kredsløbskollaps
 • Forandringer i blodets sammensætning
 • Dårligt fungerende knoglemarv.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
 • Behandlingen bør stoppes ved tegn på ændringer i blodets sammensætning samt dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Terbinafin (svampemiddel) og visse midler mod depression (fluoxetin og paroxetin) øger virkningen af Trilafon® dekanoat.
 • Trilafon® dekanoat øger virkningen af visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva) og midler mod forhøjet blodtryk.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser. 
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forskyde kroppens væske- og saltbalance.
 • Trilafon® dekanoat nedsætter virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) og dopamin (middel mod kredsløbssvigt).
 • Trilafon® dekanoat forstærker bromocriptins hæmning af mælkeproduktionen.
 • Atropin (middel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem), tricykliske antidepressive midler og antihistaminer (midler mod allergi) kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Trilafon® dekanoat øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Dosis skal nedsættes til den lavest mulige.  

Man har set forskellige irritationssymptomer (fx uro, rysten, søvnighed samt besvær med vejrtrækning og fødeindtag) hos nyfødte, når moderen har fået midler mod psykoser. Der er ikke enighed om hyppighed og alvorlighed, men langt de fleste tilfælde har ikke været alvorlige og er gået i sig selv igen.  

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Virkningen varer flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 108,2 mg perphenazindecanoat (svarende til 78,3 mg perphenazin). 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. til intramuskulær inj. 108,2 mg/ml 10 x 1 ml 1.498,25
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juli 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...