Temgesic® bruges til behandling af

Smerter

Temgesic®

N02AE01
 

Temgesic® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Temgesic® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 

Doseringsforslag

Findes som resoribletter og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre. 


Resoribletter 

 • Voksne. Sædvanligvis anbringes 0,2 mg eller 0,4 mg under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.
 • Børn over 37,5 kg. Sædvanligvis 0,2 mg under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.


Injektionsvæske 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 ml (0,3-0,6 mg) 3-4 gange i døgnet. 
 • Børn over 6 mdr. Sædvanligvis 3-6 mikrogram pr. kg legemsvægt 3-4 gange i døgnet.


Bemærk: 

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Sløvhed, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Opkastning.
Lavt blodtryk, Åndenød.
Hovedpine.
Øget svedtendens.
Små pupiller.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Koma, Nervøsitet, Opstemthed, Psykoser, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans.
Manglende vandladning.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjenbetændelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Humørsvingninger, Koordinationsbesvær, Kramper, Uro og rastløshed.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt. Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Søvnighed.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • den sjældne sygdom myasthenia gravis.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger samt ved akut alkoholforgiftning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Temgesic®, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Temgesic® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn.

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 0,2 mg eller 0,4 mg buprenorphin (som hydrochlorid). 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,3 mg buprenorphin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Andre:
Glucose : injektionsvæske, opl. 0,3 mg/ml
Lactose : sublinguale resoribletter 0,2 mg, sublinguale resoribletter 0,4 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,3 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Injektionsvæske 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 0,2 mg 50 stk. (blister) Udgået 23-09-2019
Recept sublinguale resoribletter 0,4 mg 50 stk. (blister) 289,30
Recept sublinguale resoribletter 0,4 mg  (Paranova Danmark) 50 stk. (blister) 287,35
Recept injektionsvæske, opl. 0,3 mg/ml 5 x 1 ml 65,50

Substitution

sublinguale resoribletter 0,2 mg
Buprenorphin "2care4" (Parallelimport), Buprenorphin, sublinguale resoribletter 200 mikrogram
Norvipren Sandoz, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 0,4 mg
Buprenorphin "2care4" (Parallelimport), Buprenorphin, sublinguale resoribletter 400 mikrogram
Norvipren Sandoz, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  0,2 mg

Præg:
L
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
sublinguale resoribletter 0,2 mg
 

Sublinguale resoribletter  0,4 mg

Præg:
H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
sublinguale resoribletter 0,4 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-02-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...