Ilaris® bruges til behandling af

Urinsyregigt

Ilaris®

 

Ilaris® er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende middel). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ilaris® anvendes til 

 • behandling af en gruppe sjældne sygdomme med fællesbetegnelsen CAPS (cryopyrin-associerede periodiske syndromer). Gruppen omfatter bl.a. de meget sjældne arvelige febersygdomme "kronisk inflammatorisk neurologisk hud- og ledsygdom", "familiær kuldeurticaria" (nældefeber fremkaldt af kulde) og Muckle-Wells syndrom.
 • akutte anfald af urinsyregigt.
 • behandling af børneleddegigt alene eller i kombination med gigtmidlet methotrexat i de tilfælde, hvor andre gigtmidler ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Anvendes kun på sygehus. 

  

Dosering

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes under huden.
 

CAPS 

 • Voksne og børn over 4 år
  • Legemsvægt over 40 kg. 150 mg  hver 8. uge.
  • Legemsvægt 15-40 kg. 2 mg pr. kg legemsvægt  hver 8. uge.
  • Legemsvægt 7,5-15 kg. 4 mg pr. kg legemsvægt hver 8. uge.
 • Børn 2-4 år
  • Legemsvægt over 7,5 kg. 4 mg pr. kg legemsvægt hver 8. uge.

  

Urinsyregigt 

 • Voksne
  • 150 mg som en enkelt dosis under anfald.
  • Ved manglende virkning bør behandlingen ikke gentags ved efterfølgende anfald.
  • Ved tilfredsstillende virkning bør der ved behandling af efterfølgende anfald gå mindst 12 uger før en ny dosis gives.

  

Børneleddegigt 

 • Børn over 2 år med legemsvægt over 7,5 kg
  • 4 mg pr. kg legemsvægt (dog højst 300 mg) 1 gang hver 4. uge.

  

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Mavesmerter.
Høfeber.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Ledsmerter.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Rygsmerter.
Svimmelhed.
Urinvejsinfektion.

Bivirkningerne er baseret på et meget begrænset antal patienter, og og man kan derfor ikke udelukke, at der kan forekomme sjældnere bivirkninger. 

Bør ikke anvendes

Ved aktiv, alvorlig infektion bør midlet ikke anvendes. 

Særlige advarsler

 • Ilaris® skal anvendes med forsigtighed ved akut infektion og ved tilstande med øget infektionsrisiko, herunder mangel på hvide blodlegemer.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen.
 • Tuberkulose skal udelukkes inden behandlingen med Ilaris® kan påbegyndes.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig behandling med TNF-hæmmere (biologiske lægemidler) bør undgås, da risikoen for alvorlige infektioner øges.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at blokere for et bestemt stof, interleukin-1, hvorved betændelsestilstande i kroppen hæmmes. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 150 mg canakinumab. 

Hjælpestoffer

Andre:
Histidin
Polysorbat 80
Saccharose

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 150 mg 1 stk. 103.833,30
 
 

Revisionsdato

2016-03-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...