Canakinumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Canakinumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ilaris®  Novartis
injektionsvæske, opl.  150 mg/ml