Gentamicin "B. Braun"

J01GB03
 

Gentamicin "B. Braun" er et antibiotikum. Aminoglykosid

Virksomme stoffer

Anvendelse

Gentamicin "B. Braun" anvendes til behandling af: 

 

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

  

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika. 

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre. 

 

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet. 

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet, Krystaller i urinen, Påvirkning af nyrerne  (inklusiv protein i urinen og hyppig vandladning).
Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstørret lever  (forbigående), Mundbetændelse.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning.
Blodmangel, Forstørret milt, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Føleforstyrrelser i arme og ben.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand  (inklusiv hududslæt, hudkløe og medicinfremkaldt feber).
Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Arvæv i lungerne.
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Småblødninger i hud og slimhinder.
For lidt calcium i blodet*, For lidt kalium i blodet*, For lidt natrium i blodet*.
Depression, Forvirring, Øget tryk i hjernen.
Hårtab.
Nedsat urinproduktion.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Hævelse i struben.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Nyresvigt.
Ikke kendt. Nervebetændelse.
Høretab  (permanent).

*Ses ved behandling i over 4 uger. 

Bør ikke anvendes

Gentamicin "B. Braun" bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

Gentamicin "B. Braun" skal anvendes med forsigtighed ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.  

 

Typiske fejl: 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndteringen af dette lægemiddel. Er du sundhedsfaglig, så læs mere om de konkrete fejl under afsnittet "Patientsikkerhed" på Gentamicin "B. Braun" på pro.medicin.dk. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Gentamicin "B. Braun" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Virkning

  • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
  • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet () er 1,5-2,5 timer.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 3 mg gentamicin (som sulfat). 

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml 10 x 80 ml 510,50
Recept infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml 10 x 80 ml 1.070,40
Recept infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml 10 x 120 ml 1.562,75
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...