Gentamicin "B. Braun"

 

Gentamicin "B. Braun" er et antibiotikum. Aminoglykosid

Virksomme stoffer

Anvendelse

Gentamicin "B. Braun" anvendes til behandling af: 

 

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

  

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika. 

Dosering

Findes som infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre. 

  

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet. 

  

Bemærk: 

  • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet, Påvirkning af nyrerne.
Høretab, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Kramper.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Arvæv i lungerne.
Småblødninger i hud og slimhinder, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forvirring, Øget tryk i hjernen.
Hårtab.
Nedsat urinproduktion, Påvirkning af nyrerne.
Høretab.
Meget sjældne (under 0,01%) Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Bør ikke anvendes

Gentamicin "B. Braun" bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

Gentamicin "B. Braun" skal anvendes med forsigtighed: 

  • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
  • Stor forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Gentamicin "B. Braun" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.
  • Samtidig brug af indometacin (middel mod gigt og smerter) hos for tidligt fødte børn kan forøge virkningen af Gentamicin "B. Braun".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse af Gentamicin "B. Braun" til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 50 ml i en blodåre i løbet af 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.  

Virkning

Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde. Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret. 

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 3 mg gentamicin (som sulfat). 

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid
Sterilt vand

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml 10 x 80 ml 492,85
Recept infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml 10 x 80 ml 1.034,85
Recept infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml 10 x 120 ml 1.509,10
 
 

Revisionsdato

2015-11-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...