Actiq® bruges til behandling af

Betændelse i bugspytkirtlen
Smerter

Dispenseringsformer

sugetabletter

Actiq®

 

Actiq® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Actiq® anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter. 

Dosering

Findes som sugetabletter med applikator.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 200 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 sugetabletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Bemærk: 

 • Sugetabletten anbringes i munden ind mod kinden, og ved hjælp af applikatoren stryges kindernes slimhinder, samtidig med at der suges. Må ikke tygges. Munden kan fugtes med vand inden anbringelsen.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Forstoppelse, Kvalme.
Døsighed, Sløvhed, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Fordøjelsesbesvær, Mavesmerter, Mundbetændelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Sår i munden.
Afslapning af karrenes muskler.
Angst, Bevidsthedssvækkelse, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Muskelkramper, Tankeforstyrrelser.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lavt blodtryk, Åndenød.
Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Koma, Koordinationsbesvær, Kramper, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Ændring i hudens følesans.
Manglende vandladning.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og såvel psykisk som fysisk afhængighed.
  Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge virkningen af medicinen og give risiko for flere bivirkninger.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Actiq®s sløvende virkning. En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Actiq®.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Actiq®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Actiq® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Actiq® til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Actiq® sugetabletter under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Actiq® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Virkning

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Den kraftigste virkning indtræder efter 20 minutter og varer ca. 2 timer. 

Lægemiddelformer

Sugetabletter med applikator. 1 sugetablet indeholder 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1.200 mikrogram eller 1.600 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Hjælpestoffer

Smag:
Hindbær

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sugetabletter 200 mikrogram 3 stk. (blister) 368,25
Recept sugetabletter 200 mikrogram 30 stk. (blister) 3.502,85
Recept sugetabletter 400 mikrogram 3 stk. (blister) 368,25
Recept sugetabletter 400 mikrogram 30 stk. (blister) 3.502,85
Recept sugetabletter 600 mikrogram 3 stk. (blister) 368,25
Recept sugetabletter 600 mikrogram 15 stk. (blister) 1.761,40
Recept sugetabletter 600 mikrogram 30 stk. (blister) 3.502,85
Recept sugetabletter 800 mikrogram 3 stk. (blister) 368,25
Recept sugetabletter 800 mikrogram 15 stk. (blister) 1.761,40
Recept sugetabletter 800 mikrogram 30 stk. (blister) 3.502,85
Recept sugetabletter 1200 mikrogram 30 stk. (blister) 3.502,85
Recept sugetabletter 1600 mikrogram 30 stk. (blister) 3.502,85

Identifikation og foto

Sugetabletter  200 mikrogram

Præg:
ACTIQ 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
sugetabletter 200 mikrogram
 

Sugetabletter  400 mikrogram

Præg:
ACTIQ 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
sugetabletter 400 mikrogram
 

Sugetabletter  600 mikrogram

Præg:
ACTIQ 600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
sugetabletter 600 mikrogram
 

Sugetabletter  800 mikrogram

Præg:
ACTIQ 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
sugetabletter 800 mikrogram
 

Sugetabletter  1200 mikrogram

Præg:
ACTIQ 1200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
sugetabletter 1200 mikrogram
 

Sugetabletter  1600 mikrogram

Præg:
ACTIQ 1600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
sugetabletter 1600 mikrogram
 
 
 

Revisionsdato

2016-03-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...