Palladon® bruges til behandling af

Smerter

Palladon®

N02AA03
 

Palladon® er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Palladon® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Doseringsforslag

Findes som depotkapsler og injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden. 

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 

Depotkapsler 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 4 mg hver 12. time. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Depotkapslerne bør synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet drysses på fx yoghurt umiddelbart før indtagelse.
 • Depotkapsler og kapselindholdikke tygges eller knuses.


Injektionsvæske 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 mg under huden eller 1-1,5 mg i en blodåre hver 3.-4. time.
 • Dosis ved infusion er individuel.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Søvnighed.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed, Talebesvær.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter.
Nedsat appetit, Væskemangel.
Åndenød.
Hukommelsesbesvær, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Synsforstyrrelser.
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning.
Vandladningsbesvær.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Feber, Kulderystelser.
Hurtig puls.
Vægttab.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Opstemthed.
Koordinationsbesvær.
Nedsat vejrtrækning.
Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Uro og rastløshed.
Langsom puls.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

 

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Palladon®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Palladon®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Palladon® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Palladon® og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 3-4 timer (kapsler og injektionsvæske) og og ca. 12 timer (depotkapsler).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 timer.

Lægemiddelformer

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 4 mg, 16 mg eller 24 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg eller 50 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde depotkapsler 4 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 4 mg, hårde depotkapsler 24 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 16 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 4 mg, hårde depotkapsler 16 mg, hårde depotkapsler 24 mg
Andre:
Citronsyre : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Natriumcitrat : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml

Firma

Tilskud

Depotkapsler: 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) Udgået 24-02-2020
Recept hårde depotkapsler 16 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) Udgået 24-02-2020
Recept hårde depotkapsler 24 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) Udgået 09-03-2020
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 5 x 1 ml 796,50
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 5 x 1 ml 1.982,90

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Hydofon 2care4 Generics, Hydromorphon, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  4 mg

Præg:
HCR, 4
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Lyseblå
Mål i mm: 5 x 14,5
hårde depotkapsler 4 mg
 

Hårde depotkapsler  16 mg

Præg:
HCR, 16
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Brun
Mål i mm: 6,7 x 19,2
hårde depotkapsler 16 mg
 

Hårde depotkapsler  24 mg

Præg:
HCR, 24
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Blå
Mål i mm: 7,4 x 24
hårde depotkapsler 24 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

05.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...