Mandolgin® bruges til behandling af

Smerter

Mandolgin® brusetabletter og depottabletter

Mandolgin Retard
N02AX02
 

Mandolgin® er et smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Mandolgin® anvendes ved moderate til stærke smerter.
Depottabletter er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter. 

Dosering

Findes som brusetabletter og depottabletter. 


Brusetabletter 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 50-100 mg 3-4 gange i døgnet.


Depottabletter 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 100 mg 2 gange i døgnet.
 • Dosis kan øges efter behov til 150-200 mg 2 gange i døgnet.


Bemærk: 

 • Brusetabletter opløses i et glas vand.
 • Depottabletter skal synkes hele. De må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Muskelsvaghed.
Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koordinationsbesvær, Kramper, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Manglende vandladning.
Sløret syn.
Ikke kendt. Lavt blodsukker.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • meget dårligt fungerende lever
 • ubehandlet epilepsi.


Brusetabletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes). 

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • Skal anvendes med forsigtighed til ældre og til patienter med vejrtrækningsbesvær eller tendens til krampeanfald.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Natriumindhold
  1 brusetablet indeholder natrium svarende til 542 mg natriumchlorid.
  Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Mandolgin®.
 • Mandolgin® kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Mandolgin® kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Mandogin® og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet ved anvendelse af Mandolgin®.
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.  

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. 

Virkning

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Tramadol er et morfinlignende smertestillende middel. 

Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer. 

Brusetabletter: Virkningen indtræder efter ca. 1 time og varer ca. 6 timer. 

Depottabletter: Virkningen varer 8-12 timer. 

Lægemiddelformer

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.
Mandolgin® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 150 mg ((retard)) , depottabletter 200 mg ((retard))
Titandioxid (E171) : depottabletter 100 mg ((retard)) , depottabletter 150 mg ((retard)) , depottabletter 200 mg ((retard))
Smag:
Appelsin : brusetabletter 50 mg
Andre:
Aspartam : brusetabletter 50 mg
Lactose : brusetabletter 50 mg, depottabletter 100 mg (retard) , depottabletter 150 mg (retard) , depottabletter 200 mg (retard)

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til brusetabletter. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept brusetabletter 50 mg 15 stk. 125,10
Recept depottabletter 100 mg  (retard)  (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 192,85
Recept depottabletter 100 mg  (retard)  (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 438,15
Recept depottabletter 150 mg  (retard)  (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 490,95
Recept depottabletter 200 mg  (retard)  (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 539,75

Foto og identifikation

Brusetabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18 x 18
brusetabletter 50 mg
 

Depottabletter  100 mg  (retard)

Præg:
TBD, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 100 mg (retard)
 

Depottabletter  150 mg  (retard)

Præg:
TBD, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,6 x 9,6
depottabletter 150 mg (retard)
 

Depottabletter  200 mg  (Retard)

Præg:
TBD, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 10,3 x 10,3
depottabletter 200 mg (Retard)
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...