Metadon "DAK" tabletter, oral opløsning og injektionsvæske, opl.

 

Metadon "DAK" er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Metadon "DAK" anvendes 

 • ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
 • til nedtrapning af stofmisbrugere.

Dosering

Findes som tabletter, oral opløsning og injektionsvæske, der indsprøjtes under huden. 


Smerter 

 • Tabletter og oral opløsning
  • Voksne. Startdosis.  Sædvanligvis 2,5 mg 2-3 gange i døgnet.
  • Ældre. Dosis skal nedsættes.
  • Børn. Sædvanligvis 0,2-0,3 mg pr. kg legemsvægt 2-3 gange i døgnet.
 • Injektionsvæske
  • Voksne. Sædvanligvis 0,7-1 ml (7-10 mg)
  • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Afvænning af stofmisbrugere 

 • Oral opløsning
  • Dosis er individuel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Ansigtsrødme.
Sløvhed, Svimmelhed.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blodtryksfald når man rejser sig, Langsom puls, Nedsat vejrtrækning.
Opstemthed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hjertebanken, Påvirkning af ekg.
Hallucinationer.
 • Ofte aftager bivirkningerne under længerevarende behandling, men fx svedtendens, forstoppelse og nedsat sexlyst kan vedvare i længere tid.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed.
  Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte
 • alkoholforgiftnin
 • tilstande med øget tryk i kraniet.

Særlige advarsler

Skal anvendes med forsigtighed ved 

 

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning. 

  

Alkoholindhold 

 •  Oral opløsning indeholder ca. 1,2% v/v alkohol.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse HIV-midler nedsætter virkningen af Metadon "DAK".
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Metadon "DAK"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) og visse svampemidler (fluconazol og voriconazol) kan øge Metadon "DAK"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Metadon "DAK" kan nedsætte virkningen af didanosin (HIV-middel).
 • Metadon "DAK" kan øge virkningen af sovemidler samt visse midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Metadon "DAK".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er risiko for lav fødselsvægt, men ikke misdannelser.
 • Hvis midlet bruges sidst i graviditeten, kan barnet få abstinenssymptomer efter fødslen. Anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse af Metadon "DAK" medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Metadon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
Ved afvænning af stofmisbrugere anvendes metadon til at mindske abstinenssymptomerne.
Virkningen varer 4-5 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) methadonhydrochlorid,
oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg methadonhydrochlorid.
injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg methadonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkoholinjektionsvæske, opl. 10 mg/ml
Methylparahydroxybenzoat (E218) oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat (E216) oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Appelsinoral opløsning 1 mg/ml
Andre:
Ethanoloral opløsning 1 mg/ml
Lactosetabletter 5 mg
Natriumchloridinjektionsvæske, opl. 10 mg/ml
Sterilt vandinjektionsvæske, opl. 10 mg/ml

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg 10 stk. (blister) Udgået 29.02.2016
Recept tabletter 5 mg 20 stk. (blister) 43,65
Recept tabletter 5 mg 100 stk. 70,10
Recept oral opløsning 1 mg/ml 10 ml 31,20
Recept oral opløsning 1 mg/ml 40 ml 41,75
Recept oral opløsning 1 mg/ml 50 ml 45,30
Recept oral opløsning 1 mg/ml 80 ml 51,05
Recept oral opløsning 1 mg/ml 100 ml 47,05
Recept oral opløsning 1 mg/ml 1000 ml 108,05
Recept oral opløsning 1 mg/ml 5000 ml 290,95
Recept injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 10 ml 90,65

Substitution

tabletter 5 mg kan substitueres med:
Methadon "Alternova" Alternova, Methadon,  5 mg
 
oral opløsning 1 mg/ml kan substitueres med:
Metadon "Evolan" Matrix, Methadon,  1 mg/ml
 

Identifikation og foto

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 5 mg
 
 
 

Revisionsdato

2015-07-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...