Mixtard® 30

Mixtard 30 InnoLet, Mixtard 30 Penfill
A10AD01
 

Mixtard® 30 er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og middellangt virkende insulin

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér om nødvendigt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Anvendelse

Mixtard® 30 anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • En injektion bør inden for 30 minutter efterfølges af et måltid eller mellemmåltid indeholdende kulhydrater.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Nethindeforandringer, Uskarpt syn.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Synsforstyrrelser.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Særlige advarsler

Mixtard® 30 skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

Læs mere om fejl med Mixtard® på pro.medicin.dk under "Typiske alvorlige fejl".  

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Mixtard® 30.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Mixtard® 30.
 • Pioglitazon (diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 30 minutter efter indsprøjtning under huden.
 • Virkningen er kraftigst efter 2-8 timer og varer op til 24 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH ca. 7,3. 

Håndtering

Mixtard® 30 hætteglas 

 

 • Må ikke benyttes i infusionspumper.
 • Må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Mixtard® 30 InnoLet® 

 • Til at bruge sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle med en længde på op til 8 mm.
 • Pennen dispenserer 1-50 enheder i spring på 1 enhed.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Mixtard® 30 Penfill® 

 • Til at bruge sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
 • Kun til brug med en genanvendelig pen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 25°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Lægemiddelformer

Mixtard® 30 InnoLet®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin (heraf 30 IE humant opløst insulin og 70 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin)). 

Mixtard® 30 Penfill®, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin (heraf 30 IE humant opløst insulin og 70 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin)).
Injektionsvæske, suspension i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin (heraf 30 IE humant opløst insulin og 70 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin)). 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Protaminsulfat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))
Zinkchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml ((30 InnoLet®)) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml ((30 Penfill®)) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml ((30))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml  (30 InnoLet®)  5 x 3 ml 418,90
Recept injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml 5 x 3 ml 337,50
Recept injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 1 htgl. a 10 ml 168,60

Foto og identifikation

Injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml

Farve: Brun
Mål i mm: 55 x 115
Mixtard® 30 InnoLet®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Mixtard® 30 InnoLet
 
 
 
 
Set bagfra uden beskyttelseshætte
 
Mixtard® 30 InnoLet®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i cylinderamp.  100 IE/ml

Farve: Brun
Mål i mm: 11 x 67
Mixtard® 30 Penfill®
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...