Exelon® bruges til behandling af

Alzheimers sygdom

Exelon®

N06DA03
 

Exelon® er et middel til behandling af demens. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Exelon® anvendes til behandling af symptomerne ved demens. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler og depotplaster. 

Kapsler 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger. Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Dosis skal tages i forbindelse med et måltid.

Depotplaster 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4,6 mg/24 timer i 4 uger. Herefter øges, ved god tolerance, til 9,5 mg/24 timer. Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.
 • Bemærk: Depotplastret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på påføringsstedet  (fx rødme og betændelse i huden), Træthed, Vægttab.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Hovedpine, Svimmelhed, Uro og rastløshed.
Hududslæt.
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesår.
Langsom puls.
Væskemangel.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Faldtendens.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Ikke kendt. Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse.
Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser.
Forværret parkinsonisme, Hallucinationer, Kramper, Rysten.
Rødme.
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Ved brug af kapsler er bivirkninger fra mave-tarmkanalen langt mere almindelige (ses hos over 10%) og ses oftest under dosisændringer og hos kvinder.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem). 

Særlige advarsler

 • Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Depotplastre. Skal man skifte til behandling med kapsler, fordi man har fået kontakteksem af plastrene, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).
 • Hvis man oplever bivirkninger fra mave-tarmkanalen, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt.
 • Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i op til 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær, meget dårligt fungerende lever og hvis man har, eller har risiko for at få, visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Vægten skal følges, da behandlingen kan øge risikoen for vægttab.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Håndtering og holdbarhed

Depotplastre: 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af alfa-tokoferol, poly(butylmethacrylat, methylmethacrylat) og akryl-co-polymer.
 • Klæbemassen består af alfa-tokoferol, silikoneolie og dimethicon.
 • Bagsidelag bestående af polyethylenterephthalatfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg eller 3 mg rivastigmin (som hydrogentartrat). 

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 4,6 mg, 9,5 mg eller 13,3 mg rivastigmin over 24 timer. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg
Andre:
Akryl-co-polymerer : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Dimeticon : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Poly(butylmethacrylat, methylmethacrylat) : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Polyethylenterephthalatfilm : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Silikoneolie : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Tocopherol : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 1.092,85
Recept hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 1.113,55
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 30 stk. 1.179,65
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 30 stk. (Abacus) 208,20
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 30 stk. 1.217,45
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 30 stk. (Abacus) 691,70
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 60 stk. (Abacus) 498,40
Recept depotplastre 13,3 mg/24 timer 30 stk. 1.673,65
Recept depotplastre 13,3 mg/24 timer 30 stk. (2care4) 992,00
Recept depotplastre 13,3 mg/24 timer 60 stk. (Abacus) 1.965,15
Recept depotplastre 13,3 mg/24 timer 60 stk. (2care4) 1.960,00

Substitution

hårde kapsler 1,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Mylan" Mylan, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmine "Sandoz" Sandoz, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
 
hårde kapsler 3 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Mylan" Mylan, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
 
depotplastre 4,6 mg/24 timer
Orivast Orifarm Generics, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 t
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
Orivast Orifarm Generics, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 t
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
 
depotplastre 13,3 mg/24 timer
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
EXELON®, 1,5 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,4 x 18
hårde kapsler 1,5 mg
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
EXELON®, 3 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,4 x 18
hårde kapsler 3 mg
 

Depotplastre  4,6 mg/24 timer

Præg:
EXELON®, AMCX, 4.6 mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 26 x 26
Exelon® 4,6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer

Præg:
EXELON®, BHDI, 9.5 mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 35 x 35
Exelon® 9,5 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  13,3 mg/24 timer

Præg:
EXELON®, CNFU, 13.3 mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 44 x 44
Exelon® 13,3 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...