Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Rapifen®

N01AH02
 

Rapifen® er et smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rapifen® anvendes som smertestillende middel til patienter, der skal i fuld bedøvelse, fx ved operationer. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed. 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kulderystelser, Ubehag ved indstiksstedet.
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Langsom puls, Lavt blodtryk, Pauser i vejrtrækningen.
Muskelstivhed.
Døsighed, Opstemthed, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Nedsat vejrtrækning, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Forvirring, Søvnighed, Uro og rastløshed.
Bl.a. anafylaktisk reaktion (alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper), muskelsammentrækninger i luftrørene, kramper og hjertestop er set, uden at hyppighederne har kunnet fastslås.

Særlige advarsler

  • Der kan være øget risiko for vejrtrækningsproblemer, når midlet anvendes til nyfødte og meget små børn.
  • Midlet anvendes med forsigtighed ved: For lidt blod eller væske i blodbanen (hypovolæmi), ukontrolleret for lavt stofskifte, dårligt fungerende vejrtrækning, dårligt fungerende lever eller nyrer, hjertesvigt, skader i hjernen og forhøjet tryk i kraniet.
  • Man bør undlade at køre bil og betjene farlige maskiner i 24 timer efter bedøvelsen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin) , itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) øger virkningen af Rapifen®.
  • Når Rapifen® anvendes samtidig med et andet middel til fuld bedøvelse (propofol), kan den bedøvende virkning forstærkes.
  • Andre midler, der dæmper centralnervesystemet, fx phenobarbital (epilepsimiddel), benzodiazepiner (beroligende middel) eller visse narkosemidler øger risikoen for vejrtrækningsproblemer.
  • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med brug af Rapifen® til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Rapifen® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Morfinlignende smertestillende middel til brug i forbindelse med bedøvelse. Har betydeligt kraftigere virkning end morfin og virker stærkt hæmmende på vejrtrækningen. 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg alfentanilhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 5 x 2 ml 66,90
Recept injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 5 x 10 ml 253,20
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...